Актуално за COVID-19

Полк. доц. д-р Георги Попов, д.м.

  Полк. доц. д-р Георги Попов, д.м. е началник на Катедра ,,Инфекциозни болести”.

  Завършил е медицина през 1990 г. в МУ–София. Има придобити медицински специалности по „Инфекциозни болести” и „Вътрешни болести”.

  През 2010 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” на тема „Клинико-епидемиологични проучвания върху вирусните хепатити в затворени колективи”.

  От 1990 г. работи във Военномедицинска академия, от 2017 г. е началник на Катедра ,,Инфекциозни болести”, а от януари 2019 г. е заметсник-началник на ВМА по учебно-научната дейност.

  От 2016 г. заема академична длъжност „Доцент”. Преминава следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в САЩ, Нидерландия, Унгария и Румъния.

  Самостоятелен автор на монографията „Инфекциозни болести по време на военни мисии”.

   Автор и съавтор на над 80 реални пълнотекстови научни публикации и на над 100 научни съобщения.

  Участник във военни мисии в Босна и Херцеговина, Украйна, Косово и Македония. Хоноруван преподавател по „Инфекциозни болести” на студенти от специалностите „Медицина” и „Медицинска сестра” при Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

  През 2018 г. е носител на приза „Лекарите, на които българите вярват”.

  Член на Академичния съвет на Военномедицинска академия. Активен член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ), Българско дружество по военна медицина (БДВМ), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и Balkan Military Medical Committee (BMMC).

  Контакти:

  телефон: 02/ 92 16 098

  e-mail: