Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Център по трансфузионна хематология

Център по трансфузионна хематология

Началник на Център по трансфузионна хематология

Началник на Центъра по трансфузионна хематология

Полк. проф. Румен Попов, д.м.


Повече за Началник на Центъра по трансфузионна хематология

За Център по трансфузионна хематология

 • Център по трансфузионна хематология:

  Центърът по трансфузионна хематология (ЦТХ) извършва всички дейности, свързани със специалността “трансфузионна хематология” при спазване на правилата на добрата лабораторна практика и добрата производствена практика. В ЦТХ се извършват следните основни дейности: планиране на нуждите от кръв и кръвни съставки за задоволяване на медицинските нужди на ВМА; промоция, организация, набиране и задържане на кръводарители; преработване на взетата кръв; имунохематологична диагностика и диагностика за трансмисивни инфекции на всяка единица взета кръв; съхранение и експедиция на кръв и кръвни съставки; извършване на имунохематологични изследвания на пациенти и подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент; постигане на оптимално приложение на кръвни съставки; трансфузионен надзор, научно-изследователска и приложна дейност в областта на трансфузионната хематология.
   
  Освен задоволяване нуждите на ВМА от кръв и кръвни препарати, Центърът по трансфузионна хематология подпомага и цивилните лечебни заведения и изпълнява Държавния план по предаване на плазма за преработка и получаване на плазмени препарати.

 • Персонал:

  Началник на Центъра по трансфузионна хематология е полк. доц. Румен Попов, д.м.

  Старша медицинска сестра е Светлана Захариева.

  В центъра работят още:

  Лекари:  

  Е.Качамилски;
  Д.Миланова;
  А.Гущерова;
  П.Каменова;
  Е.Грънчарова;
  К.Терзиева;
  Л.Кръстева;

  Инженер:  Гъргаров;

  Медицински лаборанти:  

  З.Йорданова;
  А.Асенова;
  С.Ставрева;
  С.Радева;
  М.Луканова;
  М.Георгиева;
  К.Банева.

  Медицинските сестри:

  Д.Цветкова;
  М.Йорданова;
  Д.Виткова;
  А.Юмерова;
  Ц.Иванова;
  С.Колева;
  Т.Борисова;
  П.Стамболийска

  Изпълнители:

  Й.Цветкова;
  Е.Иванова;
  П.Павлова;
  С.Кацарова;
  П.Котева;
  П.Рангелова.

 • ГАЛЕРИЯ  Повече снимки