Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Психиатрия / Структура и специалисти

Структура и специалисти

Началник на Клиника "Психиатрия": 
Полк. доц. Тони ДОНЧЕВ, д.м.
 
Асистент към Клиника "Психиатрия":
Майор д-р Данчо ДИЛКОВ, д.м.  
 
В клиниката съществуват следните отделения:
 
Отделение “Остри психози” – с ръководител д-р Живко Въндев със специализация по лечение на остри психози и съдебна психиатрия. Към отделението работят д-р Златка Стоева с изследователски интерес в областта на суицидологията, д-р Данчо Дилков със специализация в Канада за използване на транскраниална магнитна стимулация за диагностични и лечебни цели.
 
Отделение “Зависимости” с ръководител д-р Лазар Узунов с интереси в областта на диагностиката, лечението и превенцията на зависимостите.
 
Отделение “Гранични състояния” и "Женско отделение" с ръководител д-р Красимир Иванов, с интерес в областта на контрола травмения стрес.

Отделение “Консултативна и лиазон психиатрия” и "Дневен стационар" с ръководител д-р Александър Петров, със завиден опит в психодинамично ориентирана терапия. Към отделението работи м-р д-р Росен Дончев.
 
Към клиниката работят и двама клинични психолози: л-т Милена Стоянова, д.п. и Надя Гаврилова.