Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Психиатрия / Контакти

Контакти

Българска психиатрична асоциация, Софийското психиатрично общество, Българската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия, Българското дружество по биологична психиатрия.