Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Психиатрия

Психиатрия

Началник на Психиатрия

Началник на клиника “Психиатрия”

Полк. доц. Тони Славчев Дончев, дм


Повече за Началник на клиника “Психиатрия”

За Психиатрия

 • Основни дейности и проблеми, с които се занимава клиниката:

  - Осигуряване на спешна и планова, диагностична и лечебна медицинска дейност.
   
  - Научно-изследователска и учебно-преподавателска дейност: обучение по бакалавърски и магистърски програми на студенти, следдипломно обучение, специализация по психиатрия, защитаване на докторантури и дисертации.
   
  - Клинични изпитвания на съвременни лекарствени средства и медицинска апаратура, съгласно действащото законодателство. През 2005 г. е въведена транскраниална магнитна стимулация за диагностични и лечебни цели за пръв път в България. Заедно с най-съвременните медикаменти и апаратура, в клиниката се използват и класическите, утвърдени в практиката средства.
   
  - Приоритети в научната дейност са изследвания, свързани с психичните реакции и динамиката на психопатологичната симптоматика при пострадали в бедствия и аварии, като аналог на бойните травми.
   
  - Организиране на психиатричната помощ в мироопазващи мисии, подбор и подготовка на българския контингент за умиротворителни мисии.
   
  - Адаптационни проблеми и личностови разстройства.
   
  - Консултативната и лиазон психиатрия в общопрофилната болница.
   
  - Ранна диагностика на ендогенните заболявания при военнослужещите.
   
  - Лечение и превенция на зависимостите.
   
  - Проблематика, свързана с военнолекарската и съдебнопсихиатрична експертиза на кадрови военнослужещи.
   
  Участие в състава на ВОМБР.

 • Структура и специалисти:

  Началник на Клиника "Психиатрия": 
  Полк. доц. Тони ДОНЧЕВ, д.м.
   
  Асистент към Клиника "Психиатрия":
  Майор д-р Данчо ДИЛКОВ, д.м.  
   
  В клиниката съществуват следните отделения:
   
  Отделение “Остри психози” – с ръководител д-р Живко Въндев със специализация по лечение на остри психози и съдебна психиатрия. Към отделението работят д-р Златка Стоева с изследователски интерес в областта на суицидологията, д-р Данчо Дилков със специализация в Канада за използване на транскраниална магнитна стимулация за диагностични и лечебни цели.
   
  Отделение “Зависимости” с ръководител д-р Лазар Узунов с интереси в областта на диагностиката, лечението и превенцията на зависимостите.
   
  Отделение “Гранични състояния” и "Женско отделение" с ръководител д-р Красимир Иванов, с интерес в областта на контрола травмения стрес.

  Отделение “Консултативна и лиазон психиатрия” и "Дневен стационар" с ръководител д-р Александър Петров, със завиден опит в психодинамично ориентирана терапия. Към отделението работи м-р д-р Росен Дончев.
   
  Към клиниката работят и двама клинични психолози: л-т Милена Стоянова, д.п. и Надя Гаврилова.

 • Контакти:

  Българска психиатрична асоциация, Софийското психиатрично общество, Българската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия, Българското дружество по биологична психиатрия.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  В клиниката се обучават студенти по медицина, медицинска рехабилитация и психология към НБУ и СУ „Св. Климент Охридски”.

 • ГАЛЕРИЯ  Повече снимки