Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Неврология / Клиника по неврология

Клиника по неврология

Клиниката по нервни болести е с дългогодишни традиции в диагностиката и лечението на неврологични заболявания. Ръководена през годините от   проф. Антонов, проф. Каракънев, доц. Герасимов, проф. Москов, благодарение на които клиниката заема авторитетно място сред българската неврологична общност и в пациентските среди.
 
От 2005 година клиниката се ръководи от полк. проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн.
 
Телефони за контакт: 02/9225617, 02/9225932