Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Клиника „Спешна токсикология” / Специалисти, работещи в клиниката

Специалисти, работещи в клиниката

Академичен състав: Лекари: Химици:

Ст. мед. сестра Севделина Величкова

Мед. секретар Елена Лазарова