Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Клиника „Спешна токсикология” / Основни проблеми, които решава

Основни проблеми, които решава

Диагностично-лечебната дейност и другите основните дейности на клиниката са съсредоточени в: