Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Клиника по спешна терапия / Апаратура

Апаратура

Клиниката по спешна терапия разполага със съвременна апаратура и оборудване за провеждане на диагностичен и лечебен процес: Клиниката е в тясна функционална връзка със спешна клинична лаборатория, спешен ренген и скенер. В процес на оборудване е функционален кабинет с ехокардиограф и програматори (за програмиране на пейсмейкъри).