Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Клиника по функционална диагностика на нервната система / Клиника по функционална диагностика на нервната система

Клиника по функционална диагностика на нервната система

Визия:

Клиника “Функционална диагностика на нервната система” е самостоятелна структура към Катедра “Нервни болести и неврохирургия” в стационарния блок на МБАЛ – София, Военномедицинска академия. Тя е първата специализирана клиника у нас за бърза диагноза и подбор на лечебния подход въз основа на комплекс от функционални методи на изследване на нервната система, създадена и утвърдена с постановление на Министерски съвет № 325/2011 г.

Основната мисия на Клиниката е да подпомага интердисциплинарната дейност на ВМА чрез обезпечаване на диагностични, терапевтични, експертни, научно-изследователски и учебни дейности в областта на неврологията и свързаните с нея други области на медицината. Тя се осъществява от висококвалифициран медицински персонал, отговарящ на изискванията на Министерството на отбраната за обучение и медицинско осигуряване на контингента на МО и на    медицинския стандарт „Нервни болести” за университетска структура от трето ниво на компетентност.

Национален справочник "Българска невросонология. Кой кой е"