Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Кардиология / Клиника по кардиология

Клиника по кардиология

Визия:
Клинична кардиология във ВМА съществува от повече от 30 г. и има изграден положителен имидж сред научните среди и обществеността. КК е действаща клиника, която през последните години, въпреки трудностите на прехода, запази своята самостоятелност, кадри, качество и ефективност в работата си. Тя се явява на пазара на медицинските услуги като една напълно равностойна и конкурентно способна специализирана клиника в състава на ВМА.