Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Интензивна терапия / Специфични услуги

Специфични услуги

Спешно и интензивно лечение на вътрешните и сърдечно-съдови заболявания. Модерна инвазивна и неинвазивна дихателна реанимация. Имплантиране на временни кардиостимулатори. Хемодиализни процедури в спешен порядък. Плазмаферезни процедури.