Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Интензивна терапия / Основни дейности

Основни дейности

1.Спешно и интензивно лечение на:сърдечно-съдовите, белодробни, неврологични, токсикологични заболявания, остри септични състояния и инфекции.
 
2.Обучение на лекари-специализанти /платено и държавна поръчка/по линия на СДК.
 
3.Клиниката е база за обучение по специалностите:вътрешни болести и кардиология.
 
4.Клиниката е предпочитана база за провеждане на международни многоцентрови клинични проучвания.
 
5.Клиниката е предпочитан партньор за участие в национални и международни програми по въвеждането на нови лечебни и диагностични методи
 
6.Работи със здравната каса по 27 клинични пътеки