Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Инфекциозни болести / Структура

Структура

Клиниката по инфекциозни болести е отделена в самостоятелна сграда от 1990 г. Тя се състои от пет клинични отделения, приемно-диагностичен сектор и кабинет за диспансерно болни.

Технологични възможности
Всяка болнична стая разполага със собствен санитарен възел, TV, хладилник, изводи за телефон и интернет, както и със собствена система за вентилация, обеззаразяване на въздуха и връзка с персонала. В системата са монтирани ултравиолетови лампи, които постоянно дезинфекцират въздуха. След като болният бъде изписан, се включва друга система, която обеззаразява стаята.
 
Електронен контрол
Всяка болнична стая има и индивидуален контролен пулт, от който болният може поддържа постоянна връзка с персонала, както и система за дистанционно свиждане (камера и монитор). На всеки етаж има и по една стая, в която от командни табла дежурният персонал може да управлява денонощно всички системи в сградата. В нея се намира и оборудване за индивидуална или конферентна връзка на болния с целия персонал.