Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Инфекциозни болести / Медицински специалисти, работещи в клиниката

Медицински специалисти, работещи в клиниката

Полк. доц. д-р Георги Попов, д.м.
Медицински специалности: „Вътрешни болести” и „Инфекциозни болести”
Следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в САЩ, Нидерландия, Унгария и Румъния 
Самостоятелен автор на монографията: „Инфекциозни болести по време на военни мисии – София, Военномедицинска академия (ВМА), 2015, 157 стр. (ISBN 978-619-7196-07-8).” 
Автор на над 60 научни публикации
Автор на над 70 научни съобщения 
Военни мисии в Босна и Херцеговина, Украйна, Косово и Македония
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ), Българско дружество по военна медицина (БДВМ), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Balkan Military Medical Committee (BMMC)
 
Доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова, д.м.
Медицински специалности: „Вътрешни болести” и „Инфекциозни болести”
Следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в САЩ и Нидерландия
Самостоятелен автор на монографията: „Коронавирусни инфекции, ТОРС и БИРС – София, Военномедицинска академия (ВМА), 2015, 152 стр. (ISBN 978-619-7196-10-8).” 
Автор на над 30 научни публикации
Автор на над 40 научни съобщения 
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
 
Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м. 
Медицинска специалност: „Инфекциозни болести” 
Специализация по „Инфекциозни болести” в Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland 
Следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в Австрия, Гърция, Италия, Франция и Швейцария 
Самостоятелен автор на монографията „Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход”, София, Военномедицинска академия (ВМА), 2016, 327 стр., (ISBN: 978-619-7196-20-7) 
Автор на над 60 пълнотекстови реални научни публикации 
Автор на над 30 научни съобщения (орални презентации и постери на научни форуми) 
Рецензент на научни статии за международни научни списания с Импакт Фактор („Clinical Rheumatology”, ИФ: 2.365; „European Journal of Gastroenterology & Hepatology”, ИФ: 1.968; „Hepatitis Monthly”, ИФ: 1.677; „Annals of Saudi Medicine”, ИФ: 0.558) 
Избрана за Млад медик на 2015г. (конкурс организиран от МЗ, БЛС, в-к Стандарт, Дарик радио, в-к Доктор) 
Избрана за Млад медик на 2017г., 1-во място в категория „Лекари с придобита специалност” (конкурс организиран от БЛС и в-к Стандарт) 
Носител на 9 международни и 4 национални награди 
Член на международната редколегия на сп. „Annals of Eurаsiаn Medicine” (01.01.2016-31.12.2017) 
Член на международната редколегия на сп. „Journal of Clinical and Analytical Medicine” (01.01.2017-31.12.2017) 
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ), Български лекари за европейски стандарт на специализация (БЛЕСС), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), International Society for Infectious Diseases (ISID), European Study Group on Chlamydiales, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia and other Intracellular Bacteria (ESCCAR) 
 
Д-р Владимир Пашкунов 
Медицинска специалност: „Инфекциозни болести” 
ОКС „Магистър по Здравен мениджмънт” 
Следдипломно обучение по „Инвазивни и неинвазивни методики” и „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи” 
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
 
Д-р Тодор Нанев 
Медицински специалности: „Инфекциозни болести” и „Епидемиология на инфекциозните болести” 
Следдипломно обучение по „Инвазивни и неинвазивни методики” и „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи” 
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
 
Д-р Даниела Стойнова 
Медицинска специалност: „Инфекциозни болести” 
Следдипломно обучение по „Инвазивни и неинвазивни методики”, „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи” и „Анестезиология и интензивно лечение” 
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
 
 Д-р Дияна Димитрова 
Медицинска специалност: „Инфекциозни болести” 
Следдипломно обучение по „Инвазивни и неинвазивни методики” и „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи” 
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
 
Д-р Красимира Войнова 
Медицински специалности: „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия” 
Следдипломно обучение по „Бронхология” и „Здравен мениджмънт” 
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по белодробни болести (БДББ)
 
Д-р Гинка Делиева-Чулева 
Медицинска специалност: „Педиатрия” 
Следдипломно обучение по „Абдоминална ехография”, „Аномалии на отделителната система и ХБН”, „Абдоминална ехография по профили на коремни органи в детска възраст”, „Захарен диабет – диагностика и лечение” и „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България” 
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българска педиатрична асоциация (БПА)
 
К-н д-р Людмил Караканов
Специализант по „Инфекциозни болести” 
Член на Български лекарски съюз (БЛС)
 
Д-р Радина Андонова 
Редовен докторант по „Инфекциозни болести” (01.02.2015-01.02.2018) 
Медицинска специалност: „Инфекциозни болести” 
Следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в Испания и Нидерландия 
Автор на 12 научни публикации 
Автор на 18 научни съобщения 
Носител на 2 международни и 2 национални награди
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
 
Д-р Шакилла Попал-Димитрова
Редовен докторант по „Инфекциозни болести” (01.02.2014-01.02.2018) 
Медицинска специалност: „Инфекциозни болести” 
Следдипломно обучение по „Хомеопатия”, „Имунни дефицити”, „Тропическа медицина” и „Биологично оръжие” 
Автор на 7 научни публикации 
Автор на 16 научни съобщения 
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
 
Д-р Биляна Глигоров-Славчева 
Специализант по „Инфекциозни болести” 
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
 
Ст. м.с. Росица Кръстева 
Старша медицинска сестра 
ОКС „Бакалавър по Управление на здравните грижи” 
Следдипломно обучение по „Болнична дезинфекция и хигиена”, „Мерки за безопасност и профилактика на персонала, работещ в среда с опасни инфекции”, „НIV/AIDS – Инфекции и профилактика”, „Болести предавани при ухапване от кърлежи” и „Диагностика и управление на професионалния стрес” 
 
М.с. Бойка Захариева 
Медицински секретар 
Специалист по Здравни грижи 
Следдипломно обучение по „Електрокардиография”, „Постекспозиционна профилактика”, „Болести предавани при ухапване от кърлежи” и „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.” 
 
М.с. Росица Кръстанова 
Специалист по Здравни грижи 
ОКС „Бакалавър по Управление на здравните грижи” 
Следдипломно обучение по „Основи на ЕКГ и най-често срещани промени”, „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.”, „Болести предавани при ухапване от кърлежи”, „Грип”, „Биологично оръжие” и „Болнична дезинфекция и хигиена”
 
С-на Стефан Христов 
Специалист по Здравни грижи 
Следдипломно обучение по „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение”
 
М.с. Илонка Тахчиева 
Специалист по Здравни грижи 
Следдипломно обучение по „Основи на електрокардиографията – практическо изпълнение и най-често срещани промени”, „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.”, „Особености в грижите за нефрологично болни и болни на хемодиализа”, „Захарен диабет – видове грижи за пациенти и обучение на диабетно болни” и „Спешни състояния в неврологията и ролята на мед. сестра”
 
М.с. Димитринка Върбанова 
Специалист по Здравни грижи 
Следдипломно обучение по „Мерки за безопасност и профилактика на персонала, работещ в среда с опасни инфекции”, „Болести предавани при ухапване от кърлежи”, „Постекспозиционна профилактика на инфекциозните заболявания”, „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.” И „Грип” 
 
М.с. Иванка Димитрова 
Специалист по Здравни грижи 
Следдипломно обучение по „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.”, „HIV/AIDS – инфекции и профилактика”, „Съвременно следоперативно обезболяване” и „Болести предавани при ухапване от кърлежи” 
 
М.с. Петя Лазарова 
Специалист по Здравни грижи 
Следдипломно обучение по „Постекспозиционна профилактика на инфекциозните болести”, „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.”, „Основи на електрокардиографията – практическо изпълнение и най-често срещани промени”, „Мерки за безопасност и профилактика на персонала, работещ в среда с опасни инфекции” и „Болести предавани при ухапване от кърлежи” 
 
М.с. Лилия Стефанова 
Специалист по Здравни грижи 
Следдипломно обучение по „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение”, „Психиатрично сестринство и сестринска диагноза”, „Грип” и „ЕКГ”
 
М.с. Мария Кайкарова 
Специалист по Здравни грижи 
Следдипломно обучение по „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение”, „Грип”, „Болести предавани при ухапване от кърлежи”, „Професионални здравни рискове за работещите мед. специалисти в сферата на здравеопазването”, „Основи на ЕКГ” и „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.” 
 
М.с. Светла Таскова 
Специалист по Здравни грижи
 
М.с. Нели Додова 
Специалист по Здравни грижи 
 
 М.с. Ася Дорохин 
Специалист по Здравни грижи
 
Мед. лаб. Савка Петкова 
Медицински лаборант 
Следдипломно обучение по „Постекспозиционна профилактика на инфекциозните заболявания”, „Болести предавани при ухапване от кърлежи”, „Болнична дезинфекция и хигиена” и „Грип”