Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Инфекциозни болести / Клиника по инфекциозни болести

Клиника по инфекциозни болести

Клиниката по инфекциозни болести е една от най-големите в МБАЛ-София на ВМА. Основен приоритет на клиниката по инфекциозни болести е да осигури най-високо качество на клинични грижи, обучение и научни изследвания в духа на най-добрата академична традиция. За тази цел е създаден екип от високо-квалифицирани специалисти с разнообразни клинични и научни интереси, които заедно с най-модерната клинична база предоставят широк диапазон от диагностични и терапевтични възможности.

Клиниката по инфекциозни болести към Военномедицинска академия вече осъществява прием и на деца от 12 до 18-годишна възраст.
 
Промените са в сила от 01.05.2016г.

КИБ е единствената клиника в България за изолация и лечение на особено опасни инфекции и подготвени специалисти по медицински отговор на биотероризъм.

В клиниката са създадени режим и условия за предотвратяване на вътреболнични инфекции.

Освен клинични грижи КИБ осъществява 24-часова спешна и консултантска дейност и предоставя консултации по клинично лечение не само на заразни, но и на всички инфекциозни болести.

Ние предлагаме цялостна диагностика и лечение на широк кръг от инфекциозни заболявания. Те включват:
Респираторни инфекции (грип, микоплазмена пневмония, хламидийна инфекция, легионелоза и др.), както и техните най-чести усложнения -  пневмонии. Диагноза на ТБК.

Вирусни чревни и бактериални инфекции (коремен тиф, дизентерия, салмонелози) и  често срещаните, но рядко диагностицирани извън КИБ, поради липса на диагностични възможности, кампилобактериоза и йерсиниоза. Диагностика и лечение на антибиотико-свързан колит, причинен от Clostridium Difficile.

Вирусни хепатити – A, B, C, D, E, EBV, CMV и др. Единствената клиника с възможности за лечение на тежките хепатити с хипербарна оксигенация.  
Болести пренасяни от кърлежи, на първо място лаймска болест, но и по рядко диагностицираните ерлихиоза и анаплазмоза
ХТБС, КХТ  и други хеморагични трески.

Инфекции на ЦНС (менингити, менингоенцефалити)
Болести пренасяни по кръвен път. Диагностика на HIV.
Инфекциозни заболявания на кожата (еризипел, еризипелоид), включително изолирани и лечение на проблемните MRSA-инфекции.
Треска с неясен произход
Паразитни инфекции (ехинококоза, лайшманиоза, малария, ларва мигранс).
Изолация и лечение на пациенти с нововъзникнали инфекции.
Общи инфекциозни заболявания (уроинфекции, пневмонии, септични състояния).
В случаите на обявена епидемия, ние поемаме диагностиката и лечението на деца над 10-годишна възраст.
В допълнение на другите дейности, ние правим пълно проследяване на нашите пациенти и след изписване от клиниката до пълното им възстановяване.