Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Инфекциозни болести / Апаратура и оборудване

Апаратура и оборудване

Целта на новата апаратура и оборудване е да не се допуска излизането на инфекциозен агент извън болничните стаи и да се осигури така нареченото "второ ниво на биобезопасност". То се постига чрез сфери, които поддържат отрицателно налягане на мястото, където се намира болният. Чрез инсталирането на шлюзова система на влизане, която при затворени врати изравнява налагането, се извършва ограничаване на достъпа на заразения въздух. Входната шлюзова камера на клиниката е от подобен тип и се изработва за първи път у нас. Тя се управлява от специален електронен датчик, който не допуска едновременното отваряне на двете й врати.

В оборудването са използвани както ултравиолетови системи, така и датчици с възможности за идентификация на всякакви опасни агенти. На третия етаж стаите са обзаведени с хепа-филтри за вентилация.
Клиниката разполага с модерен ехографски апарат.