Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Инфекциозни болести

Инфекциозни болести

Началник на Инфекциозни болести

Началник на Клиника по инфекциозни болести

Полк. доц. Георги Попов, дм


Повече за Началник на Клиника по инфекциозни болести

За Инфекциозни болести

 • Клиника по инфекциозни болести:

  Клиниката по инфекциозни болести е една от най-големите в МБАЛ-София на ВМА. Основен приоритет на клиниката по инфекциозни болести е да осигури най-високо качество на клинични грижи, обучение и научни изследвания в духа на най-добрата академична традиция. За тази цел е създаден екип от високо-квалифицирани специалисти с разнообразни клинични и научни интереси, които заедно с най-модерната клинична база предоставят широк диапазон от диагностични и терапевтични възможности.

  Клиниката по инфекциозни болести към Военномедицинска академия вече осъществява прием и на деца от 12 до 18-годишна възраст.
   
  Промените са в сила от 01.05.2016г.

  КИБ е единствената клиника в България за изолация и лечение на особено опасни инфекции и подготвени специалисти по медицински отговор на биотероризъм.

  В клиниката са създадени режим и условия за предотвратяване на вътреболнични инфекции.

  Освен клинични грижи КИБ осъществява 24-часова спешна и консултантска дейност и предоставя консултации по клинично лечение не само на заразни, но и на всички инфекциозни болести.

  Ние предлагаме цялостна диагностика и лечение на широк кръг от инфекциозни заболявания. Те включват:
  Респираторни инфекции (грип, микоплазмена пневмония, хламидийна инфекция, легионелоза и др.), както и техните най-чести усложнения -  пневмонии. Диагноза на ТБК.

  Вирусни чревни и бактериални инфекции (коремен тиф, дизентерия, салмонелози) и  често срещаните, но рядко диагностицирани извън КИБ, поради липса на диагностични възможности, кампилобактериоза и йерсиниоза. Диагностика и лечение на антибиотико-свързан колит, причинен от Clostridium Difficile.

  Вирусни хепатити – A, B, C, D, E, EBV, CMV и др. Единствената клиника с възможности за лечение на тежките хепатити с хипербарна оксигенация.  
  Болести пренасяни от кърлежи, на първо място лаймска болест, но и по рядко диагностицираните ерлихиоза и анаплазмоза
  ХТБС, КХТ  и други хеморагични трески.

  Инфекции на ЦНС (менингити, менингоенцефалити)
  Болести пренасяни по кръвен път. Диагностика на HIV.
  Инфекциозни заболявания на кожата (еризипел, еризипелоид), включително изолирани и лечение на проблемните MRSA-инфекции.
  Треска с неясен произход
  Паразитни инфекции (ехинококоза, лайшманиоза, малария, ларва мигранс).
  Изолация и лечение на пациенти с нововъзникнали инфекции.
  Общи инфекциозни заболявания (уроинфекции, пневмонии, септични състояния).
  В случаите на обявена епидемия, ние поемаме диагностиката и лечението на деца над 10-годишна възраст.
  В допълнение на другите дейности, ние правим пълно проследяване на нашите пациенти и след изписване от клиниката до пълното им възстановяване.

 • Структура:

  Клиниката по инфекциозни болести е отделена в самостоятелна сграда от 1990 г. Тя се състои от пет клинични отделения, приемно-диагностичен сектор и кабинет за диспансерно болни.

  Технологични възможности
  Всяка болнична стая разполага със собствен санитарен възел, TV, хладилник, изводи за телефон и интернет, както и със собствена система за вентилация, обеззаразяване на въздуха и връзка с персонала. В системата са монтирани ултравиолетови лампи, които постоянно дезинфекцират въздуха. След като болният бъде изписан, се включва друга система, която обеззаразява стаята.
   
  Електронен контрол
  Всяка болнична стая има и индивидуален контролен пулт, от който болният може поддържа постоянна връзка с персонала, както и система за дистанционно свиждане (камера и монитор). На всеки етаж има и по една стая, в която от командни табла дежурният персонал може да управлява денонощно всички системи в сградата. В нея се намира и оборудване за индивидуална или конферентна връзка на болния с целия персонал.

 • Апаратура и оборудване:

  Целта на новата апаратура и оборудване е да не се допуска излизането на инфекциозен агент извън болничните стаи и да се осигури така нареченото "второ ниво на биобезопасност". То се постига чрез сфери, които поддържат отрицателно налягане на мястото, където се намира болният. Чрез инсталирането на шлюзова система на влизане, която при затворени врати изравнява налагането, се извършва ограничаване на достъпа на заразения въздух. Входната шлюзова камера на клиниката е от подобен тип и се изработва за първи път у нас. Тя се управлява от специален електронен датчик, който не допуска едновременното отваряне на двете й врати.

  В оборудването са използвани както ултравиолетови системи, така и датчици с възможности за идентификация на всякакви опасни агенти. На третия етаж стаите са обзаведени с хепа-филтри за вентилация.
  Клиниката разполага с модерен ехографски апарат.

 • Медицински специалисти, работещи в клиниката:

  Полк. доц. д-р Георги Попов, д.м.
  Медицински специалности: „Вътрешни болести” и „Инфекциозни болести”
  Следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в САЩ, Нидерландия, Унгария и Румъния 
  Самостоятелен автор на монографията: „Инфекциозни болести по време на военни мисии – София, Военномедицинска академия (ВМА), 2015, 157 стр. (ISBN 978-619-7196-07-8).” 
  Автор на над 60 научни публикации
  Автор на над 70 научни съобщения 
  Военни мисии в Босна и Херцеговина, Украйна, Косово и Македония
  Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ), Българско дружество по военна медицина (БДВМ), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Balkan Military Medical Committee (BMMC)
   
  Доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова, д.м.
  Медицински специалности: „Вътрешни болести” и „Инфекциозни болести”
  Следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в САЩ и Нидерландия
  Самостоятелен автор на монографията: „Коронавирусни инфекции, ТОРС и БИРС – София, Военномедицинска академия (ВМА), 2015, 152 стр. (ISBN 978-619-7196-10-8).” 
  Автор на над 30 научни публикации
  Автор на над 40 научни съобщения 
  Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
   
  Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м. 
  Медицинска специалност: „Инфекциозни болести” 
  Специализация по „Инфекциозни болести” в Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland 
  Следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в Австрия, Гърция, Италия, Франция и Швейцария 
  Самостоятелен автор на монографията „Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход”, София, Военномедицинска академия (ВМА), 2016, 327 стр., (ISBN: 978-619-7196-20-7) 
  Автор на над 60 пълнотекстови реални научни публикации 
  Автор на над 30 научни съобщения (орални презентации и постери на научни форуми) 
  Рецензент на научни статии за международни научни списания с Импакт Фактор („Clinical Rheumatology”, ИФ: 2.365; „European Journal of Gastroenterology & Hepatology”, ИФ: 1.968; „Hepatitis Monthly”, ИФ: 1.677; „Annals of Saudi Medicine”, ИФ: 0.558) 
  Избрана за Млад медик на 2015г. (конкурс организиран от МЗ, БЛС, в-к Стандарт, Дарик радио, в-к Доктор) 
  Избрана за Млад медик на 2017г., 1-во място в категория „Лекари с придобита специалност” (конкурс организиран от БЛС и в-к Стандарт) 
  Носител на 9 международни и 4 национални награди 
  Член на международната редколегия на сп. „Annals of Eurаsiаn Medicine” (01.01.2016-31.12.2017) 
  Член на международната редколегия на сп. „Journal of Clinical and Analytical Medicine” (01.01.2017-31.12.2017) 
  Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ), Български лекари за европейски стандарт на специализация (БЛЕСС), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), International Society for Infectious Diseases (ISID), European Study Group on Chlamydiales, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia and other Intracellular Bacteria (ESCCAR) 
   
  Д-р Владимир Пашкунов 
  Медицинска специалност: „Инфекциозни болести” 
  ОКС „Магистър по Здравен мениджмънт” 
  Следдипломно обучение по „Инвазивни и неинвазивни методики” и „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи” 
  Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
   
  Д-р Тодор Нанев 
  Медицински специалности: „Инфекциозни болести” и „Епидемиология на инфекциозните болести” 
  Следдипломно обучение по „Инвазивни и неинвазивни методики” и „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи” 
  Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
   
  Д-р Даниела Стойнова 
  Медицинска специалност: „Инфекциозни болести” 
  Следдипломно обучение по „Инвазивни и неинвазивни методики”, „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи” и „Анестезиология и интензивно лечение” 
  Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
   
   Д-р Дияна Димитрова 
  Медицинска специалност: „Инфекциозни болести” 
  Следдипломно обучение по „Инвазивни и неинвазивни методики” и „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи” 
  Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
   
  Д-р Красимира Войнова 
  Медицински специалности: „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия” 
  Следдипломно обучение по „Бронхология” и „Здравен мениджмънт” 
  Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по белодробни болести (БДББ)
   
  Д-р Гинка Делиева-Чулева 
  Медицинска специалност: „Педиатрия” 
  Следдипломно обучение по „Абдоминална ехография”, „Аномалии на отделителната система и ХБН”, „Абдоминална ехография по профили на коремни органи в детска възраст”, „Захарен диабет – диагностика и лечение” и „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България” 
  Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българска педиатрична асоциация (БПА)
   
  К-н д-р Людмил Караканов
  Специализант по „Инфекциозни болести” 
  Член на Български лекарски съюз (БЛС)
   
  Д-р Радина Андонова 
  Редовен докторант по „Инфекциозни болести” (01.02.2015-01.02.2018) 
  Медицинска специалност: „Инфекциозни болести” 
  Следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в Испания и Нидерландия 
  Автор на 12 научни публикации 
  Автор на 18 научни съобщения 
  Носител на 2 международни и 2 национални награди
  Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
   
  Д-р Шакилла Попал-Димитрова
  Редовен докторант по „Инфекциозни болести” (01.02.2014-01.02.2018) 
  Медицинска специалност: „Инфекциозни болести” 
  Следдипломно обучение по „Хомеопатия”, „Имунни дефицити”, „Тропическа медицина” и „Биологично оръжие” 
  Автор на 7 научни публикации 
  Автор на 16 научни съобщения 
  Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
   
  Д-р Биляна Глигоров-Славчева 
  Специализант по „Инфекциозни болести” 
  Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
   
  Ст. м.с. Росица Кръстева 
  Старша медицинска сестра 
  ОКС „Бакалавър по Управление на здравните грижи” 
  Следдипломно обучение по „Болнична дезинфекция и хигиена”, „Мерки за безопасност и профилактика на персонала, работещ в среда с опасни инфекции”, „НIV/AIDS – Инфекции и профилактика”, „Болести предавани при ухапване от кърлежи” и „Диагностика и управление на професионалния стрес” 
   
  М.с. Бойка Захариева 
  Медицински секретар 
  Специалист по Здравни грижи 
  Следдипломно обучение по „Електрокардиография”, „Постекспозиционна профилактика”, „Болести предавани при ухапване от кърлежи” и „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.” 
   
  М.с. Росица Кръстанова 
  Специалист по Здравни грижи 
  ОКС „Бакалавър по Управление на здравните грижи” 
  Следдипломно обучение по „Основи на ЕКГ и най-често срещани промени”, „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.”, „Болести предавани при ухапване от кърлежи”, „Грип”, „Биологично оръжие” и „Болнична дезинфекция и хигиена”
   
  С-на Стефан Христов 
  Специалист по Здравни грижи 
  Следдипломно обучение по „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение”
   
  М.с. Илонка Тахчиева 
  Специалист по Здравни грижи 
  Следдипломно обучение по „Основи на електрокардиографията – практическо изпълнение и най-често срещани промени”, „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.”, „Особености в грижите за нефрологично болни и болни на хемодиализа”, „Захарен диабет – видове грижи за пациенти и обучение на диабетно болни” и „Спешни състояния в неврологията и ролята на мед. сестра”
   
  М.с. Димитринка Върбанова 
  Специалист по Здравни грижи 
  Следдипломно обучение по „Мерки за безопасност и профилактика на персонала, работещ в среда с опасни инфекции”, „Болести предавани при ухапване от кърлежи”, „Постекспозиционна профилактика на инфекциозните заболявания”, „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.” И „Грип” 
   
  М.с. Иванка Димитрова 
  Специалист по Здравни грижи 
  Следдипломно обучение по „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.”, „HIV/AIDS – инфекции и профилактика”, „Съвременно следоперативно обезболяване” и „Болести предавани при ухапване от кърлежи” 
   
  М.с. Петя Лазарова 
  Специалист по Здравни грижи 
  Следдипломно обучение по „Постекспозиционна профилактика на инфекциозните болести”, „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.”, „Основи на електрокардиографията – практическо изпълнение и най-често срещани промени”, „Мерки за безопасност и профилактика на персонала, работещ в среда с опасни инфекции” и „Болести предавани при ухапване от кърлежи” 
   
  М.с. Лилия Стефанова 
  Специалист по Здравни грижи 
  Следдипломно обучение по „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение”, „Психиатрично сестринство и сестринска диагноза”, „Грип” и „ЕКГ”
   
  М.с. Мария Кайкарова 
  Специалист по Здравни грижи 
  Следдипломно обучение по „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение”, „Грип”, „Болести предавани при ухапване от кърлежи”, „Професионални здравни рискове за работещите мед. специалисти в сферата на здравеопазването”, „Основи на ЕКГ” и „BD-вакутейнер – затворена система за вземане на кръв. Характеристики и техника за вземане на кръв.” 
   
  М.с. Светла Таскова 
  Специалист по Здравни грижи
   
  М.с. Нели Додова 
  Специалист по Здравни грижи 
   
   М.с. Ася Дорохин 
  Специалист по Здравни грижи
   
  Мед. лаб. Савка Петкова 
  Медицински лаборант 
  Следдипломно обучение по „Постекспозиционна профилактика на инфекциозните заболявания”, „Болести предавани при ухапване от кърлежи”, „Болнична дезинфекция и хигиена” и „Грип”
   

 • Научно-изследователска дейност:

  Основни научни направления и приоритети в научната дейност на членовете на клиниката са:
   
  остри вирусни хепатити
  биотероризъм и защита от използване на биологични оръжия
  неясни фебрилни състояния
  нововъзникнали инфекциозни болести
  инфекции предавани от членестоноги (кърлежи, комари)
  диариен синдром
   
  В резултат на проведените през годините научни изследвания са разработени над 200 публикации в българската и чуждестранна научна периодика, в редица монографии, както и в други научни издания, самостоятелно или в съавторство. Представителите на клиниката са членове на Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести (ESCMID), Европейската работна група за изучаване и изследване на Chlamydiales, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia и други вътреклетъчни бактерии (ESCCAR), Българското дружество по инфекциозни болести, Съюза на учените в България, Български лекари за европейски стандарт на специализация. Академичният състав на клиниката осъществява методично-консултативна и експертна дейност в района на цяла Западна България.
   
  Защитени дисертационни трудове в клиниката:
   
  Андрей Галев. Върху някои от клиничните, терапевтични и профилактични аспекти на лаймската борелиоза в България. Дисертационен труд за ОНС „Доктор”, 2003.
  Георги Попов. Клинико-епидемиологични проучвания върху вирусните хепатити в затворени колективи. Дисертационен труд за ОНС „Доктор”, 2010. 
  Райничка Михайлова-Гарнизова. Организация на дейността на болничните лечебни заведения на ВМА при биологична атака. Дисертационен труд за ОНС „Доктор”, 2011. 
  Камен Плочев. Организация на медицинските дейности в Българската армия за противодействие при употреба на биологично оръжие. Дисертационен труд за НС „Доктор на науките”, 2011. 
  Магдалена Баймакова. Неясно фебрилно състояние. Дисертационен труд за ОНС „Доктор”, 2016. 
   
  Монографии на членове на клиниката:
   
  1. Камен Плочев. СПИН (монография). София, 1995. 
  2. Камен Плочев. Грип: от птиците към хората (монография). София, 2006. 
  3. Камен Плочев. Биотероризмът: скритата война (монография). София, 2012. 
  4. Георги Попов. Инфекциозни болести по време на военни мисии (монография). София, 2015. 
  5. Райничка Михайлова-Гарнизова. Коронавирусни инфекции, ТОРС и БИРС (монография). София, 2015. 
  6. Магдалена Баймакова. Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход (монография). София, 2016. 
   

 • Учебно-преподавателска дейност:

  Клиниката по инфекциозни болести е акредитирана база за обучение на: 
   
  докторанти по научна специалност „Инфекциозни болести” (до сега са обучени и защитили 4-ма докторанти и в момента се обучават 2-ма редовни докторанта); 
  специализанти по „Инфекциозни болести” (до сега са обучени и придобили специалност 8 лекари и в момента се обучава 1 специализант); 
  студенти от специалности „Медицина” и „Здравни грижи” при Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”; 
  студенти от специалност „Здравни грижи” при Факултета по медицина към Медицински университет-София; 
  военно-медицински специалисти и специалисти от националната здравна мрежа по линия на провежданите курсове за следдипломно обучение във ВМА.
   
  Наличният лекарски състав се отличава със своята научна активност. Ежегодно съобщава на национални и международни форуми своите научни постижения и резултати. Активно участие с пленарни доклади, орални презентации и постерни сесии на Националните конференции по инфекциозни болести, Европейския конгрес по клинична микробиология и инфекциозни болести, Балкански военен конгрес, форуми и научни срещи в областта на инфектологията, клиничната микробиология, военната медицина и интердисциплинарни научни срещи. Личният състав на КИБ усъвършенства и подобрява своите познания, компетенции и умения с редовни участия в следдипломни курсове, работни срещи, специализации и конгреси и конференции в страната и чужбина. Като част от рутинната работа ежеседмично се провеждат консилиуми, орални доклади, клинични дискусии по сложни диагностични казуси, докладване на интересни и редки клинични случаи, участия е ЛКК. Провеждат се работни срещи със специалисти от други клиники на ВМА и други лечебни бази и научни звена. 
   
  Клиниката по инфекциозни болести разполага със следния академичен състав:
   
  • Проф. д-р Камен Плочев, д.м.н. – специалист по „Инфекциозни болести” със специализация по „Имунология”. Хоноруван преподавател по „Инфекциозни болести” към Медицински факултет при СУ „Св. Кл. Охридски”. Преминал следдипломно обучение в Белгия, Германия и Нидерландия. Автор на 3 самостоятелни монографии, 22 глави в учебници, над 120 научни публикации и над 180 научни съобщения. Член на Редакциония съвет на сп. „ТопМедика”. Член на международната редколегия на „Annals of Eurаsiаn Medicine” (01.01.2016-31.12.2016). Член на ESCMID, БДИБ, СУБ и БЛС. Заместник-председател на Българското дружество по инфекциозни болести (БДИБ). 
    
  • Полк. доц. д-р Георги Попов, д.м. – специалист по „Вътрешни болести” и „Инфекциозни болести”. Хоноруван преподавател по „Инфекциозни болести” към Медицински факултет при СУ „Св. Кл. Охридски”. Преминал следдипломно обучение в САЩ, Нидерландия, Унгария и Румъния. Участвал във военни мисии в Босна и Херцеговина, Украйна, Косово и Македония. Автор на монографията: „Инфекциозни болести по време на военни мисии” (2015). Автор на над 70 научни публикации и 70 научни съобщения. Член на ESCMID, БДИБ и БЛС. 
    
  • Доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова, д.м. – специалист по „Вътрешни болести” и „Инфекциозни болести”. Хоноруван преподавател по „Инфекциозни болести” към Медицински факултет при СУ „Св. Кл. Охридски”. Преминала следдипломно обучение в САЩ и Нидерландия. Автор на монографията: „Коронавирусни инфекции, ТОРС и БИРС” (2015). Автор на над 35 научни публикации и 40 научни съобщения. Член на ESCMID, БДИБ и БЛС. 
    
  • Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м. – специалист по „Инфекциозни болести”. Хоноруван преподавател по „Инфекциозни болести” към Медицински факултет при СУ „Св. Кл. Охридски”. Преминала специализация по „Инфекциозни болести” в Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland. Участник в курсове за следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в Австрия, Гърция, Италия, Франция и Швейцария. Носител на 9 международни награди и 4 национални. Избрана за Млад медик на 2015г. и 2017г. Автор на над 60 пълнотекстови реални научни публикации и над 30 научни съобщения (орални презентации и постери на научни форуми). Рецензент на научни статии за международни научни списания с Импакт Фактор и Импакт Ранг (IF и SJR). Член на международната редколегия на сп. „Annals of Eurаsiаn Medicine” (01.01.2016-31.12.2017) и на сп. „Journal of Clinical and Analytical Medicine” (01.01.2017-31.12.2017). Член на ESCMID, ISID, ESCCAR, БДИБ, БЛЕСС и БЛС.
   

 • ГАЛЕРИЯ  Повече снимки