Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Хематология и онкология / Специфични услуги, предлагани в клиниката по хематология

Специфични услуги, предлагани в клиниката по хематология

Напълно обновената след основен ремонт клиника по хематология е официално открита на 7 април 2005 г. Тя е модерно, покриваща европейските стандарти (ISO) лечебно звено, разполага с 30 легла, както и възможности за провеждане на амбулаторно лечение по типа „дневен стационар” на пациенти с нисък риск на заболяване.

Отлично оборудваните стаи (с по 2 или 1 легла) разполагат със собствен санитарен възел, с модерни медицински електрически легла, болнични шкафчета, медицински панели, климатик, кабелна телевизия и интернет, външни автоматични щори осигуряват висок комфорт на болните. Стерилният сектор на клиниката е  оборудван с автономна климатична инсталация за осигуряване на висок клас стерилност и дава възможност за лечение на болни с тежки хипо- и аплазии на кръвотворната система. Клинаката разполага с две подвижни стерилни палатки, осигуряващи също максимално високо ниво на стерилност на имунокомпрометираните пациенти. Със Заповед на Министъра на здравеопазването, при всички проведени акредитации, на клиниката по хематология е присъждана оценка “отлична” с пет звезди за срок от пет години за нейната цялостна дейност.

Учебна дейност:
Като съставна част от ВМА в клиниката се извършва интензивна учебна работа. Тя е учебна база за студенти по медицина от медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, докторанти, лекари специализанти по специалността „Клинична хематология”, специализанти по вътрешни болести от цикъл “Хематология”, специализанти по различни специалности от вътрешната медицина, специалисти по здравни грижи. Разполагайки с висококвалифицирани специалисти, хабилитирани лица и база, клиниката е акредитирана за обучение и на докторанти по клинична хематология.

Клинични изпитвания:
Клиниката е важен, високо оценен и търсен център за провеждане на клинични изпитвания в областта на клиничната хематология. Тя разполага с медицински състав с огромен опит в областта на клиничните изпитвания: трима главни изследователи, координатори на клиничните изпитвания, медицински сестри и лаборанти. Технически и материално клиниката е оборудвана според всички правила за добра клинична практика и европейски изисквания към клиничните изпитвания. В клиниката непрекъснато има няколко активни клинични изпитвания свързани с използване на най-модерното съвременно лечение на малигнените хемопатии – лимфоми, левкемии, миелом и др.

Справки за активни клинични изпитвания:
Главни изследователи проф.. Ю. Райнов, д.м.  02/9226344, и координатор на клиничните изпитвания м.с. Ина Бачева –  02/9225662.