Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Хематология и онкология / Медицински специалисти в КХ

Медицински специалисти в КХ

В клиниката работят лекари със специалностите “Вътрешни болести”, “Клинична хематология”, „Военно-полева терапия” и Онкология”. Екипът е съставен от високоспециализирани медицински специалисти (сестри) с висше и полувисше образование, с дългогодишен клиничен стаж в областта на клиничната хематология и онкология.

Медицинският състав на клиниката включва: Клиничен психолог: Велислава Донкина, д.
Старша медицинска сестра: Клавдия Стаменкова. Висше образование. Руски език.
Медицински секретар: м.с. Димитрина Бачева.Висше образование. Английски, италиански и руски език. Тел. +35929225662, Факс: +35929225744.
Специалисти по здравни грижи: десет медицински сестри и шест санитари.

Адрес за кореспонденция:

Клиника по хематология
Военномедицинска академия, МБАЛ
1606 София, ул. Георги Софийски № 3, 16 етаж
Тел. +35929225662, +35929225614; Факс: +35929225644.