Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Хематология и онкология / Контакти с други лечебни звена извън ВМА

Контакти с други лечебни звена извън ВМА

Клиниката е в тесни контакти със сродни хематологични клиники, най-вече в университетските центрове във Варна, Плевен, Пловдив, Ст. Загора и София, както и Националната болница за активно лечение на хематологични заболявания.