Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Хематология и онкология / Основни задачи пред Клиниката по хематология

Основни задачи пред Клиниката по хематология

Основни задачи пред клиниката са диагностика, лечение, проследяване, диспансеризация и експертиза на пациенти с болести на кръвта и кръвотворните органи. Тя е краен етап за оказване на хематологична не само за пациенти от системата на Министерството на отбраната, но и от цивилната мрежа.

Според Националния стандарт „Клинична хематология” клиниката е класирана на най-високото ІІІ ниво на компетентност. Клиниката работи по договор с Националната здравно осигурителна каса всички клинични пътеки и клинични процедури.