Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Хематология и онкология / Апаратура, с която разполага Клиниката по хематология

Апаратура, с която разполага Клиниката по хематология

Клиниката е оборудвана с най-съвременна апаратура и покрива критериите и изискванията на медицинските стандарти.

Има две камини за разтваряне на противотуморни агенти, необходимия брой според медицинския стандарт инжектомати и инфузионни помпи, портативен ЕКГ апарат “Филипс” със запаметяващо устройство, 3 микроскопа “Olympus” с дигитален цифров апарат, камера и монитор. Единият микроскоп е с 5 окуляра и се използва и за обучение на студенти и специализанти. Всеки лекар разполага със собствен микроскоп и персонален компютър. Общо в клиниката има 18 компютъра. В клиниката функционира модерна система за медицински газове, програмиран медицински хладилник, фризери, специални медицински панели, машини “Mille” - за обработка на многократни консумативи,пералня и сушилня. Клиниката разполага с модерни медицински шкафове за медикаменти, колички за визитация, за лекарство-раздаване, превързочна, спешна манипулационна “Siconics”, стерилизатор “Siconics”, миялна машина, електронож, хладилници и минибарове за ВИП стаите. КХО разполага с модерен архив – картотека (електронна и медицински досиета на пациентите), метални шкафове. Специално помещение е заделено само за архива на завършилите и активните клинични изпитвания.
Учебен сектор: Клиниката разполага с модерна и просторна специално оборудвана учебна зала с мултимедиен апарат, преносим персонален компютър, модерен плазмен екран, автоматични щори.

Консултативна помощ:
Съгласно медицинския стандарт „Клинична хематология” и изискванията на НЗОК в клиниката функционира ежегодно отдавана в заповед на Началника на ВМА „Комисия по хематология”, в която участват водещи специалисти в клиничната хематология, имунология, цитогенетика, образна диагностика, патология, лъчетерапия, която ежеседмично (всяка среда от 13:00 ч) консултира пациенти от ВМА и насочени болни и от други лечебни заведения. За контакти:  02/9225662.

Консултативен и приемен кабинет:
Кабинет №211 на ІІ ет. в поликлиниката на ВМА с началник д-р Татяна Кънчева,специалист по вътрешни болести и клинична хематология –  02/9225919.

РАБОТА ПО ДОГОВОР С НЗОК:

Болнична помощ:
Сключени договори с НЗОК по клиничните пътеки: №  241,242 - Левкемии, № 243 - Лимфоми, № 244 - Хеморагични диатизи. Анемии и Амбулаторни процедури: 05, 06, 07, 08, 27. Справки на +359 2 9225662.

Доболнична помощ:
Консултанти по клинична хематология - проф. д-р Юлиан Райнов (МЦ „Спектромед” –  02/9225643), д-р Камелия Милчева (МЦ „Спектромед” – 02-9225643)