Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания

Функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания

Началник на Функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания

Началник Отделение по функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания

Д-р Олга Михайлова


Повече за Началник Отделение по функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания

За Функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания

  • Визия:


  • Диагностични възможности:

  • Основни дейности:

  • Специфични услуги:


  • Структура:


  • Апаратура:


  • Медицински специалисти:

  • Контакти с други лечебни звена:

  • Учебно-преподавателска дейност: