Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Физиотерапия / Хабилитирани лица

Хабилитирани лица

Началник Клиника – проф. д-р Тройчо Динев Троев, д.м.н.  
Специалности: Вътрешни болести и Физикална медицина и рехабилитация, последна специализация в Канада, тел.922 58 28

Проф. Георги Цотов Георгиев, д.м.н.
Специалист по нервни болести, физикална медицина и рехабилитация и китайска медицина. – 922 55 91
 
Старши рехабилитатор – Бойка Евлогиева Павлова
Mмагистър по рехабилитация на невросоматичните заболявания; тел. 922 53 79
 
Лекари към Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация със специалност по физикална медицина и рехабилитация:
Сектор кинезитерапия: тел. 922 52 15
 
Сектор електро - и светлолечение 
 - амбулатория: тел. 922 52 54
 - стационар: тел. 922 55 65
 
Сектор водолечение: тел. 922 59 57
 
Всички лекари, кинезитерапевти, рехабилитатори са с трудов стаж над 10 год. Работи се по принципа на екипната система. Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация е най-добрата лечебна единица в България в областта на рехабилитационната медицина. Оценката от последната акредитация е отличен с пет звезди за срок от пет години.