Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Физиотерапия / Апаратура, с която разполага Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация

Апаратура, с която разполага Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация

От началото на 2005 г. Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация разполага с уникална апаратура за :
Апаратурата е на нивото на най-съвременните постижения в Европа и САЩ в областта на физикалната медицина.
 • Контакти с други лечебни звена /извън ВМА/.
 • Катедрата по физикална медицина и рехабилитация при МА – гр.София
 • Клиниката по физикална медицина и рехабилитация – МУ - гр.Пловдив
 • Клиниката по физикална медицина и рехабилитация –МУ - гр.Варна
 • Клиниката по ревматология – МА - гр.София
 • Клиниката по физикална медицина и рехабилитация – ИСУЛ – гр.София
 • Всички сродни клиники по травматология, ревматология и неврология в страната
 • Европейската Асоциация по физикална медицина
 • Европейската Асоциация по мануална терапия
 • Асоциация по физикална медицина и рехабилитация – Канада
 • Асоциация по физикална медицина и рехабилитация – Билефелд – Германия.
 • Медицински специалисти, които работят в Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация.