Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Физиотерапия

Физиотерапия

Началник на Физиотерапия

Началник на Клиника по физиотерапия и рехабилитация от 1992 г.

Проф. д-р Тройчо Динев Троев, д.м.н.


Повече за Началник на Клиника по физиотерапия и рехабилитация от 1992 г.

За Физиотерапия

 • Основни дейности в Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация:

  • Лечебно –диагностична дейност - диагностика и лечение на болните от всички клиники и звена на ВМА, лечение на лежащо болни в отделението „Ранна болнична рехабилитация”към клиниката  по клинични пътеки №№ 236,237,238,239,241,244 и лечение на амбулаторния поток от страната и чужбина.
  • Учебно-преподавателска дейност - база за провеждане на специализация и държавен изпит по специалността “ Физикална медицина и рехабилитация” , курсове за СДО по специалността, обучение на рехабилитатори, методисти по ЛФК, стажове на обучаващи се в НСА. Наличие на учебен фонд по преподаваните дисциплини. Осигуряване на учебния процес.
  • Научноизследователска дейност - основна база за докторанти по “Физикална медицина и рехабилитация”. Защитени две дисертации. В момента се разработват три докторски дисертации.

 • Специфични услуги:

  За контингент с право на безплатно лечение , по клинични пътеки №№236,237,238,239,241,244,по Наредба №22/09.12.1997г.  и всички нуждаещи се от рехабилитационно лечение от страната и чужбина срещу заплащане в касата на ВМА:
   
  • Магнитотерапия със съвременна апаратура
  • Екстензионна апаратура за заболявания на периферната нервна система и опорно-двигателния апарат
  • Нискоинтензивна лазерна терапия /лазерпунктура/ за заболявания на опорно-двигателния апарат
  • Акупунктура
  • Лазертерапия при ревматологични заболявания, труднозаздравяващи рани и др.
  • Басейни за извършване на подводна лечебна гимнастика
  • Сауна с басейн за метаболитни и други заболявания
  • Съвременни солариуми за профилактика и лечение
  • Зала за електросън
  • Швейцарски вариант на “бягаща вълна” за заболявания в областта на ревматологията, на ПНС /периферната нервна система/ и ОДА/ опорно-двигателния апарат/
  • Най–съвременни зали за инхалации
  • Парафинолечение
  • От началото на 2006 г. – единствено в България – обслужване на секторите по електро- и светлолечение с най-актуална апаратура в Европа
  • След март 2006 г. – уникална апаратура във водолечебния сектор
  • Сектор кинезитерапия, съобразен с всички европейски изисквания

  Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация е водеща в Европа в областта на рехабилитационната медицина.

 • Основни проблеми, които решава Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация:

  • Физиотерапия и рехабилитация на контингента болни от всички клиники на ВМА.
  • Амбулаторно болни - от контингента с право на безплатно лечение и по Наредба №22 / платено / и всички нуждаещи се от България и Европа за рехабилитацонно лечение.
  • Лечение на участници в мисии в чужбина по линия на НАТО и ООН.
  • Методична и лечебна помощ на ББ – Банкя, ББРП – Поморие, Хисар, ББАЛ – Варна, Пловдив, Плевен, Сливен.
  • Участие на личния състав на Клиниката в Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация.
  • Място за провеждане на изпит по специалността “Физикална медицина и рехабилитация”.
  • Място за обучение на лекари–специализанти, методисти по ЛФК, рехабилитатори.
  • Клиниката функционира по стандартите на НАТО и Европейския съюз.

 • Апаратура, с която разполага Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация:

  От началото на 2005 г. Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация разполага с уникална апаратура за :
  • нискочестотна терапия
  • лазертерапия, лазерпунктура
  • ултразвукова терапия
  • високочестотна терапия /сантиметрови, дециметрови вълни/
  • средночестотна терапия
  • екстензионна терапия
  • мануална терапия
  • рефлексотерапия
  • кинезитерапия
  • механотерапия
  • лечение чрез електросън
  • саунотерапия
  • водолечение
  • инхалационна терапия и др.
  Апаратурата е на нивото на най-съвременните постижения в Европа и САЩ в областта на физикалната медицина.
  • Контакти с други лечебни звена /извън ВМА/.
  • Катедрата по физикална медицина и рехабилитация при МА – гр.София
  • Клиниката по физикална медицина и рехабилитация – МУ - гр.Пловдив
  • Клиниката по физикална медицина и рехабилитация –МУ - гр.Варна
  • Клиниката по ревматология – МА - гр.София
  • Клиниката по физикална медицина и рехабилитация – ИСУЛ – гр.София
  • Всички сродни клиники по травматология, ревматология и неврология в страната
  • Европейската Асоциация по физикална медицина
  • Европейската Асоциация по мануална терапия
  • Асоциация по физикална медицина и рехабилитация – Канада
  • Асоциация по физикална медицина и рехабилитация – Билефелд – Германия.
  • Медицински специалисти, които работят в Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация.

 • Хабилитирани лица:

  Началник Клиника – проф. д-р Тройчо Динев Троев, д.м.н.  
  Специалности: Вътрешни болести и Физикална медицина и рехабилитация, последна специализация в Канада, тел.922 58 28

  Проф. Георги Цотов Георгиев, д.м.н.
  Специалист по нервни болести, физикална медицина и рехабилитация и китайска медицина. – 922 55 91
   
  Старши рехабилитатор – Бойка Евлогиева Павлова
  Mмагистър по рехабилитация на невросоматичните заболявания; тел. 922 53 79
   
  Лекари към Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация със специалност по физикална медицина и рехабилитация:
  • д-р Надежда Делчева Байчева – 922 52 04
  • д-р Христина Иванова Миланова – 922 58 82
  • д-р Анюта Георгиева Карамфилова – 922 59 52
  • д-р Емилия Маринова Конакчиева – 922 50 13
  • д-р Зоя Рангелова Алякова  – 922 58 08
  • д-р Пламен Илиев Бояджиев – 922 57 45
  Сектор кинезитерапия: тел. 922 52 15
   
  Сектор електро - и светлолечение 
   - амбулатория: тел. 922 52 54
   - стационар: тел. 922 55 65
   
  Сектор водолечение: тел. 922 59 57
   
  Всички лекари, кинезитерапевти, рехабилитатори са с трудов стаж над 10 год. Работи се по принципа на екипната система. Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация е най-добрата лечебна единица в България в областта на рехабилитационната медицина. Оценката от последната акредитация е отличен с пет звезди за срок от пет години.