Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Ендокринология / Медицински специалисти, които работят в клиниката

Медицински специалисти, които работят в клиниката

Персоналът на клиниката включва:

Лекари:

1. Проф. Ивона Кирилова Даскалова, д.м.н. – началник клиника Ендокринология и болести на обмяната
2. Доц. Валентин Иванов – ръководител катедра „Пневмология, фтизиатрия, ендокринология и болести на обмяната”
3. Д-р Ангелина Димитрова Цветанова – началник I-во отделение
4. Подп. Д-р Христо Петров Чалъков – началник метаболитно отделение
5. Подп. Д-р Ангел Димитров Ангелов,д.м.– гл. асистент
6. Д-р Силвия Владимирова Пашкунова-Христова,д.м. – гл. асистент
7. Ст.лейт. Д-р Цветелина Цветанова Тотомирова – асистент
8. Кап. Д-р Весела Станчева Михнева – лекар ординатор
9. Д-р Мариана Димитрова Йончева – Михайлова – лекар-ординатор
10. Д-р Красимир Хаджилазов – лекар-ординатор
11. Д-р Благородна Тодоринова Пакерова – лекар-ординатор
12. Д-р Виолета Костадинова Величкова,д.м – младши специалист, специализант
13. Д-р Мила Василева Арнаудова – младши специалист, специализант
14. Д-р Диляна Живкова Билянова – младши специалист, специализант

Мединцински сестри:

1. Ст.мед.сестра- Радмила Генева
2. М.с. Николина Алексова
3. М.с. Венета Токева
4. М.с. Кристиана Йорданова
5. М.с. Ваня Николова
6. М.с . Емилия Огойска
7. М.с. Анета Сакутова – медицински секретар