Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Ендокринология

Ендокринология

Началник на Ендокринология

Началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната

Професор Ивона Даскалова, д.м.н.


Повече за Началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната

За Ендокринология

 • Структура:

  Клиника Ендокринология и болести на обмяната, ВМА се състои от:

  • Първо отделение  
  • Метаболитно отделение
  • Лаборатория Експериментална Ендокринология
  В клиниката се лекуват пациенти със заболявания на ендокринната система – захарен диабет, щитовидни заболявания, заболявания на надбъбреците и хипофизата, калциево-фосфорната обмяна, метаболитни заболявания. Клиниката е новатор в лечението и мониторирането на захарния диабет – извършва се лечение с устройства за постоянна подкожна инсулинова инфузия (инсулинови помпи), продължителен мониторинг на кръвните захари и др. Клиниката разполага със собствен Остеодензитометър.

 • Основни дейности:

  • Диагностика, лечение и профилактика на всички групи ендокринни заболявания.
  • Извършване на профилактични прегледи за ранно откриване на хормонални и метаболитни нарушения.
  • Научно-изследователска и преподавателска дейност във връзка с въвеждането на нови методи за диагностика и лечение на ендокринните заболявания.
  • Провеждане на обучение на лекари-специализанти по специалностите вътрешни болести и ендокринология и болести на обмяната.
  • Обучение на висш и среден медицински персонал за работа с ендокринно болни.
  • Обучение на пациенти с ендокринни заболявания.

 • Специфични услуги:

  • Провеждане на всички видове стандартни лабораторни и функционални изследвания на жлезите с вътрешна секреция.
  • Специфични тестове за базална и стимулирана хормонална секреция.
  • Ехографско изследване на щитовидна, паращитовидни и надбъбречни жлези.
  • Измерване на костна плътност и минерално съдържание на костите.
  • Провеждане на 5-дневен обучителен курс за пациенти със захарен диабет.
  • Провеждане на инсулиново помпено лечение и обучение за работа с инсулинови помпи.
  • Провеждане на продължителен мониторинг на кръвните захари с възможност за проследяване до 7 дни.

 • Основни проблеми, които решава клиниката:

  • Повишаване на ефективността на диагностично-лечебния процес при лечението на ендокринни заболявания.
  • Повишаване на професионалната квалификацията на медицинския персонал.
  • Въвеждане на съвременни методи за лечение на ендокринните заболявания

 • Апаратура, с която клиниката разполага:

  • Инсулинови помпи: Medtronic, DANA
  • Системи за продължително мониториране на кръвните захари: Medtronic
  • Ехографски апарат Aloka α5
  • DEXA остодензитометър Osteocore II

 • Контакти с други лечебни заведения:

  Клиниката поддържа тесни контакти с всички водещи клиники за лечение на ендокринни заболявания в страната като СБАЛЕНГ, Клиника по Ендокринология към Александровска болница и др.

 • Медицински специалисти, които работят в клиниката:

  Персоналът на клиниката включва:

  Лекари:

  1. Проф. Ивона Кирилова Даскалова, д.м.н. – началник клиника Ендокринология и болести на обмяната
  2. Доц. Валентин Иванов – ръководител катедра „Пневмология, фтизиатрия, ендокринология и болести на обмяната”
  3. Д-р Ангелина Димитрова Цветанова – началник I-во отделение
  4. Подп. Д-р Христо Петров Чалъков – началник метаболитно отделение
  5. Подп. Д-р Ангел Димитров Ангелов,д.м.– гл. асистент
  6. Д-р Силвия Владимирова Пашкунова-Христова,д.м. – гл. асистент
  7. Ст.лейт. Д-р Цветелина Цветанова Тотомирова – асистент
  8. Кап. Д-р Весела Станчева Михнева – лекар ординатор
  9. Д-р Мариана Димитрова Йончева – Михайлова – лекар-ординатор
  10. Д-р Красимир Хаджилазов – лекар-ординатор
  11. Д-р Благородна Тодоринова Пакерова – лекар-ординатор
  12. Д-р Виолета Костадинова Величкова,д.м – младши специалист, специализант
  13. Д-р Мила Василева Арнаудова – младши специалист, специализант
  14. Д-р Диляна Живкова Билянова – младши специалист, специализант

  Мединцински сестри:

  1. Ст.мед.сестра- Радмила Генева
  2. М.с. Николина Алексова
  3. М.с. Венета Токева
  4. М.с. Кристиана Йорданова
  5. М.с. Ваня Николова
  6. М.с . Емилия Огойска
  7. М.с. Анета Сакутова – медицински секретар

 • Научно – изследователска дейност:

  В клиника Ендокринология и болести на обмяната се осъществява обучение на докторанти по клинична дисциплина „Ендокринология”, както и  клинични изпитвания на медикаменти в различна фаза на проучване.


 • Учебно – преподавателска дейност:

  • В клиниката се провеждат обучителни курсове за лекари и медицински сестри по различни теми, обявявани всяка година в учебния план.
  • Извършва се обучение на специализанти по ендокринология и болести на обмяната и вътрешни болести, студенти по медицина и здравни грижи, стажант – лекари.
  • В клиниката е организиран обучителен курс за пациенти със захарен диабет по утвърдена програма на проф. М. Бергер, включваща теоретични и практически занимания.