Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Дерматология / Структура

Структура

Клиниката по дерматология, венерология и алергология към Военно-медицинска Академия е една от най-модерната дерматологични клиники в България и една от водещите дерматологични клиники в Европа.

Оборудвана е с най-съвременна медицинска апаратура и леглова база, което дава възможност за прилагане на всички иновативни методи за диагностика и лечение на кожните заболявания.  

Благодарение на това, през последните години, тя се утвърди като водещ консултативен център за решаване на сложни диагностични и терапевтични казуси от цялата страна. Клиниката разполага с последно поколение лазерни системи и технологии, в резултат на което успешно се решават и проблеми от областта на естетичната медицина. В сектора по балнеофототерапия е налична цялата гама от апарати за лечение на хронични кожни заболявания, с което значително се подобрява качеството на живот на пациентите.

В клиниката работят висококвалифицирани дерматолози, специализирали в утвърдени европейски клиники, с многобройни научни публикации в български и чуждестранни периодични издания. Лекарите в клиниката разполагат с всички необходими сертификати за извършваните дейности, ежегодно участват със собствени случаи, постери, доклади и презентации в научните форуми на Българското дерматологично дружество,  Европейската и Американската Академия по дерматология и венерология. Клиниката по дерматология поддържа тесни контакти с изтъкнати специалисти от водещи европейски дерматологични клиники, с които се провеждат и on-line консултации.

Тя е учебна база за обучение на студенти-медици към Медицинския факултет на Софийския Университет, както и за лекари – специализанти по дерматология и венерология към Медицинска Академия - София. Ежегодно се провеждат и индивидуални курсове за лекари- специалисти по линия на следдипломното обучение.

Лечебно-диагностичната дейност на Клиниката се осьществява в терапевтичен сектор, включващ стационар, хирургичен, алергологичен сектор, сектори по лазертерапия и фототерапия, дерматохистопатология, както и консултативни кабинети.

Терапевтичен сектор
Клиниката има сключен договор с НЗОК и обслужва както военен контингент (служители на Министерство на отбраната), така и граждани от цялата страна по следните клинични пътеки (КП):