Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Дерматология / Научно-изследователска дейност

Научно-изследователска дейност

От  2009 г. в Клиниката по дерматология, венерология и алергология към Военно-медицинска Академия се организира ежегодна Лятна Академия по практична дерматология и естетична медицина, на която се обсъждат последните постижения в дерматологичната наука, дискутират се най-новите тенденции в диагностиката и лечението на дерматологичните заболявания. Успоредно с това, в рамките на Академията, в Клиниката се организират и практически курсове, където дерматолозите обогатяват своите знания и придобиват практически умения, участвайки в интерактивни демонстрации и сесии.

Вече е традиция лекторите и демонстрантите на Лятната Академия да са световноизвестни имена в съответните области, което превръща форума в най-посещаваната и значима конференция в региона, с многобройни участници от страната и чужбина. Уникалното съчетание на научни сесии и практически курсове, водени от  европейски и български лектори, безспорни авторитети в дерматологията, са гаранция за повишаване на квалификацията и професионализма на участниците. На този форум се провеждат и практически курсове по дерматохистопатология, хирургия, алергология, фототерапия, криотерапия  и др.,  за които се издават сертификати, признати от НЗОК.