Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Дерматология / Медицински специалисти, които работят в клиниката

Медицински специалисти, които работят в клиниката

 1. д-р Весел Кантарджиев, ръководител на Клиника по дерматология и венерология - 02/92 26 188 
 2. проф. Елена Обрешкова, д.м.н. 
 3. д-р Айлин Шеф, д.м лекар-ординатор – 02/92 26 183
 4. д-р Весела Кръстева, лекар-ординатор - 02/ 92 26 177
 5. д-р Венцислав Тодоров, лекар-ординатор - 02/ 92 26 356
 6. д-р Валерия Матеева, д.м., гл. асистент
 7. д-р Мария Чакърова, лекар-ординатор
 8. д-р Ирина Шаркова, специализант
 9. д-р Кристина Петкова, специализант 
 10. д-р Мануела Гицова, специализант
 11. д-р Янислав Михайлов, специализант
 12. д-р Златимира Дервенска, специализант
 13. д-р Мариела Димитрова, специализант 
 14. д-р Тодор Йорданов, специализант
 15. д-р Ели Стойкова, специализант
 16. д-р Стефана Грудева, специализант
 17. д-р Бояна Бежанска, специализант