Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Дерматология / Диагностични възможности

Диагностични възможности

Диагностични възможности на клиниката по Дерматология:

Дерматохистопатология
Дерматохистопатологията се определя като "златен стандарт" в диагностиката на кожните болести.
Клиниката по дерматология разполага със собствен сектор по дерматохистопатология и имунохистохимия, включващ лаборатория и зала за хистологични консултации, където ексцизираният хистологичен материал и биопсичните проби се обработват, оцветяват се специфично и се изследват под светлинен микроскоп.

Хистологията и имунохистохимията са не само значими диагностични, но и важни прогностични методи при редица дерматологични заболявания. Клиниката разполага с възможност за дигитализация на микроскопските образи, архивирането им и осъществяване на теледерматологични консултации с водещи европейски клиники. Секторът по Дерматохистопатология работи в тясно сътрудничество с хистологичната лаборатория  на Университетската дерматологична клиника в Цюрих, Швейцария.

В хистологичния сектор се обработват годишно над 3000 биопсични материала. Клиниката по дерматология предлага възможност за консултации на хистологични препарати на пациенти от цялата страна.

Лабораторията по дерматохистопатология и имунохистохимия е лицензирана и има сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) за взимане на биопсичен материал, обработка и консултация на хистологични препарати по приетите клинични пътеки.
В сектора по Дерматохистопатология се провеждат обучителни курсове по дерматохистопатология за дерматолози и специализанти по дерматология от България и региона, както и тясно профилирани курсове за специалисти.

Имунохистохимия
Имунохистохимията е нов диагностичен метод, при който на базата на антиген-антитяло реакция се оцветяват и визуализират специфични за даден тумор или рядко заболяване клетки и тъкани. Използва се за диагностиката на малигнен меланом, доброкачествени (меланоцитни невуси), злокачествени (базоцелуларен, спиноцелуларен и др. видове карцином). Имунохистохимията е незаменим диагностичен метод при диагностиката на кожни лимфоми и лимфопролиферативни заболявания. В лабораторията се работи с най- съвременни имунохистохимични маркери на световния лидер в областта Dako®.

Лабораторията по дерматохистопатология и имунохистохимия е лицензирана и има сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) за взимане на биопсичен материал, обработка и консултация на хистологични препарати по приетите клинични пътеки.

ДИФ
ДИФ представлява лабораторен тест, който се използва за идентифициране на имуноглобулини, фракции на комплемента и фибриноген в тъканите на пациента.  

При този метод се използва серум от античовешки антитела, химически свързани с флуоресциращо вещество (флуорофор).  Серумът се накапва върху специално обработени срези от замразена  кожа, взета чрез биопсия.

Маркираните антитела се свързват с имуноглобулините (IgG, IgM, IgA) или фракциите от комплемента (C3, C4), които са натрупани в патологично променената кожа, което дава възможност да се наблюдават със специален флуоресцентен микроскоп.

Визуализират се като флуоресциращи (светещи) отлагания в различните слоеве на кожата.

Методът се използва при диагностиката на автоимунни булозни дерматози (пемфигус, пемфигоид,  морбус Дюринг и др.), заболявания на съединителната тъкан (лупус еритематозус, дерматомиозит) и васкулити.

Дерматоскопия
Дерматоскопията представлява неинвазивен  метод за изследване на горните слоеве на кожата.

Използва се специален уред наречен дерматоскоп, който представлява оптична  система снабдена с източник на светлина, увеличаваща образа до 10 пъти.

При преминаване на светлинния лъч през маслена имерсия се формира феномена епилуминесценция, който дава възможност за по-ясен образ на  структурата на горните слоеве на кожата. Този метод е леснодостъпен и евтин използва се основно при разграничаването на доброкачествени от злокачествени туморни образувания и спомага за навременната диагностика на меланома на кожата и неговата профилактика.

В много случаи той остава единствен метод при диагностициранеот на пигментни лезии (бенки) и  намалява потребността от биопсия.  

Кожна биопсия
Представлява безболезнено (с локална анестезия) отстраняване на малко парче от кожата с последващо хистологично изследване. След извършване на процедурата понякога се налага поставяне на 1-2 шева. Раната се обработва в продължение на 5-7 дни със стерилни превръзки. При зарастване е възможно да остане малък белег.

Защо е неободима кожната биопсия?

Биопсията се извършва за поставяне на точна диагноза при необходимост от хистологично или имунохистохимично изследване на кожните слоеве. Клиниката по Дерматология и Венерология разполага със собствена хистопатологична и имунохистохимична лаборатория, в която се изършва обработката на тъканите и резултатът се потготвя за 3-7 дни.