Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Дерматология / Апаратура, с която клиниката разполага

Апаратура, с която клиниката разполага

Фототерапия
Фототерапията представлява лечение с ултравиолетови лъчи (УВЛ) и е широко използван лечебен метод в дерматологичната практика.
Използват се както изкуствени източници на УВ – лъчи, така и естествени – слънцето. Слънчевия спектър се състои от видима светлина (от 400 до 760 nm ), ултравиолетови (под 400 nm) и инфрачервени ( над 760 nm) лъчи.

Ултравиолетовата радиация се причинява от квантови излъчвания, които са поток от елементарни частици, носители на определено количество енергия, наречени кванти (фотони). Те не съставляват повече от 10 % от слънчевата енергия, но въздействието им върху човешкия организъм е значително. Енергията им е обратно пропорционална на дължината на вълната, като късовълновите лъчи имат по-мощно действие.

Общата реакция на организма спрямо УВЛ се характеризира с нормализиране на обмяната на веществата, засилване на имунобиологичните функции на организма, противоалергични и други биохимични промени. Специфичните свойства на УВЛ (засягащи кожата), са изключително разнообразни, което определя и широкия спектър от показания и дерматологични заболявания, подлежащи на лечение с тях.

Ултравиолетовите лъчи се разделят на 3 фракции:
•1. УВА лъчи (400 – 320nm), които от своя страна се делят на УВА1 (340-440nm) и УВА2 (320-340nm) лъчи.
•2. УВВ лъчи (320 – 280nm).
•3. УВС лъчи (280-180nm).

Ултравиолетовите С лъчи не достигат до земната повърхност, задържат се от озоновия слой на атмосферата, не се съдържат и в съвременните апарати за дерматологична терапия.

Ултравиолетовите В лъчи притежават значителна фотохимична активност и представляват основна част от модерната дерматологична фототерапия. Те предизвикват зачервяването и пигментирането на кожата, като зачервяването се появява обикновено 2-3 часа след облъчването, достига максимума си на 18 – 24- ия час и трае 48 часа. УВВ лъчи играят роля при късната или т.нар. индиректна пигментация, дължаща се на образуване на нови меланинови гранули в меланоцитите (пигментните клетки в епидермиса), която започва 48-72 часа след облъчването, достига максимума си на 7-8-ия ден и може да продължи няколко месеца.

За разлика от УВВ лъчи, които повлияват по-повърхностните кожни слоеве и водят предимно до епидермални промени, ултравиолетовите А (UVA) лъчи проникват по-дълбоко – до дермо-епидермалната граница и дермата, където могат да упражняват своето терапевтично действие. Те също имат отношение към зачервяването и пигментацията на кожата след облъчване, но успоредно с тези видими въздействия върху човешката кожа, УВА и УВВ лъчи водят до многобройни, невидими за човешкото око промени в кожата на клетъчно и молекулярно ниво, т нар. фотоимунологични ефекти, на които се дължи лечебния им ефект при голям брой кожни заболявания. През последните години се работи изключително интензивно в тази насока – чрез клинични наблюдения, експериментални модели и лабораторни имунологични изследвания, което доведе до въвеждане на термина «терапевтична фотоимунология», обобщаващ имунологичните аспекти на този вид въздействия. Това е и в основата на приложението на фототерапията при заболявания, при които са налице имунологични отклонения, като псориазис вулгарис, микозис фунгоидес, витилиго, парапсориазис, атопичен дерматит, склеродермия и др.

Индикации за провеждане на фототерапия:
•1. Псориазис вулгарис
•2. Микозис фунгоидес
•3. Витилиго
•4. Атопичен дерматит
•5. Парапсориазис плаката
•6. Лихен планус
•7. Питириазис лихеноидес хроника
•8. Склеродермия
•9. Гранулома ануларе
•10. Еозинофилни дерматози
•11. Палмо-плантарни дерматози
•12. Пруритус –уремичен, идиопатичен, асоцииран с диабет, чернодробни заболявания и др.
•13. Алопеция ареата
•14. Болести с нарушена кератинизация и др.
 
Контраиндикации:
Абсолютни контраиндикации за провеждане на фототерапията са: бременност, тежки общи заболявания, вирусни и бактериални кожни инфекции, кожни злокачествени заболявания, изразена свръхчувствителност към УВ лъчи, както и заболявания с доказана фоточувствителност (напр. лупус еритематозус, порфирия кутанеа тарда и др.) Към релативните контраиндикации спадат остри дерматити и екземи, генерализирани кожни инфекции, дерматомикози, розацеа, пемфигус и др.

Техника на извършване на процедурите

Задължителен е първоначален дерматологичен преглед, при който се определя вида на процедурата, началната доза на облъчване, общия брой процедури, изготвя се терапевтичен план, назначава се съпътстваща терапия, пациентът се инструктира за предстоящото лечение.
При всяка следваща процедура състоянието на пациента се следи от лекар, който определя дозите на облъчване, отбелязва наблюдаваните странични ефекти и промените в терапията. Броят на облъчванията трябва да е минимум 3 на седмица, като общият брой на процедурите варира от 15 до 30.

Лечението може да протече и посредством 4 до 5 облъчвания седмично, като общият им брой остава непроменен. Нередовното провеждане на терапиите може да повлияе негативно на терапевтичния резултат.

Странични действия:
При провеждане на фототерапията понякога се наблюдават странични ефекти, които обикновено са леки и бързопреходни. Най-честият страничен ефект е ултравиолетовият еритем (зачервяване на кожата). Когато е слабо изразен, той не е индикация за прекъсване на терапията. При силно изразен еритем процедурите се преустановяват, прилагат се емолиенти, а в по-тежки случаи и локални кортикостероиди до отзвучаването му, след което терапията се подновява отново.

Понякога при предозиране на УВ –лъчи може да се наблюдава сухота на кожата, съпроводена със сърбеж и много рядко – поява на мехури и рецидивиращ херпес симплекс, провокиран от облъчването.
Неравномерна хиперпигментация, фотокератит и фотоконюнктивит (при неспазване на правилата за провеждане на процедурите) и други по-редки нежелани ефекти също могат да настъпят в резултат на фототерапията. Продължителното, неконтролирано от лекар УВ облъчване може да повиши риска от злокачествени новообразувания на кожата и фотостареене.

Видове фототерапия
Най-често използваните фототерапевтични режими са:
Комбинирано лечение посредством фотосенсибилизиращи субстанции (псоралени – фурокумарини) и последващо облъчване с УВА лъчи с дължина на вълната 320-400 nm, което дава и наименованието на този метод ( P – псоралени, UVA - ултравиолетови А лъчи). Като фотосенсибилизатор се използва най-често 8 - метоксипсорален, препарати Meladinine, Methoxalen, Psoralen, Puvalen и др.

Прилагат се локално под формата на разтвори (локална PUVA) или перорално под форма на таблетки (системна PUVA) . За локално приложение се използват алкохолни разтвори, с които подлежащите на лечение участъци на кожата се намазват един час преди облъчването. Таблетките се дозират според теглото и се приемат два часа преди облъчването.

Механизмът на действие на PUVA терапията е сложен и се основава на свойството на псоралените да усилват многократно действието на УВ лъчи. Те са фотодинамични субстанции, които абсорбират светлината и под влияние на УВЛ водят до образуване на фотопродукти в кожата, на които се дължи лечебния ефект при редица кожни заболявания – псориазис, витилиго, микозис фунгоидес, лихен планус и др.

Преди започване на този вид лечение се изключват редица контраиндикации (бременност, тежки придружаващи заболявания на сърцето, бъбреците, черния дроб и др.), пациентите се предупреждават и за вероятни странични ефекти – гадене, повръщане, безапетитие, общо неразположение, силно зачервяване на кожата, сърбеж и поява на мехури при предозиране на УВА лъчи.

Изключително важно за всички пациенти, провеждащи системна PUVA терапия, е информацията за повишена фоточувствителност на кожата и очите за около 8 часа след приемането на пероралния псорален, което налага през този период пациентите да не се излагат на директна слънчева светлина, да носят защитни очила и да използват фотопротективни кремове с висок фактор.

Този вид лечение обикновено се назначава в курс от 20-25 процедури, 4 пъти седмично.
Дерматохистопатология
Дерматохистопатологията се определя като "златен стандарт" в диагностиката на кожните болести.
Клиниката по дерматология разполага със собствен сектор по дерматохистопатология и имунохистохимия, включващ лаборатория и зала за хистологични консултации, където ексцизираният хистологичен материал и биопсичните проби се обработват и оцветяват специфично и се изследват под светлинен микроскоп.

Клиниката по дерматология разполага съответно със съвременна микроскопска система с видеокамери, позволяващи документацията на електронен носител на хистологичните препарати, както и със флуоресцентен микроскоп за имунофлуоресцентна диагностика.

Имунохистохимията е нов диагностичен метод, при който на базата на антиген-антитяло реакция, се оцветяват и визуализират специфични за даден тумор или заболяване клетки и тъкани. Използва се при диагностиката на малигнен меланом, доброкачествени (меланоцитни невуси), злокачествени (базоцелуларен, спиноцелуларен и др. видове карцином) и съдови тумори (хемангиоми). Имунохистохимията е незаменим диагностичен метод при диагностиката на кожни лимфоми и лимфопролиферативни заболявания.

Хистологията и имунохистохимията са не само значими диагностични, но и важни прогностични методи при редица дерматологични заболявания. Клиниката разполага с възможност за дигитализация на микроскопските образи, архивирането им и осъществяване на теледерматологични консултации с водещи европейски клиники.

Лазертерапия
Клиниката по дерматология на Военномедицинска Академия - София е дерматологичен център, който разполага с най-ефективните и широко използвани лазерни технологии от последно поколение:
•FX Лазерен рисърфисинг
•CO2 лазер - Ultra Pulse Encore CO2 Laser System - Lumenis.
•Erbium-лазер.
•IPL (Intensе pulsed light) - Lumenis OneTM system.
•Aluma Skin Renewal.
•Nd:YAG лазер - Multi-Spot Nd:YAG laser - Lumenis.
•Genesis - Cutera
•Titan - Cutera
•1540nm Er:Glass - Palomar

Това позволява да се третират изключително широк спектър от дерматологични заболявания и състояния. Отлично подготвените и обучени специалисти, работещи с високотехнологичното оборудване потвърждават максимата, че лазерите не са чудо - те са само средство за постигането му чрез правилния им подбор, на точното място, в подходящото време и в сигурни ръце!

CUTERA
Лазерната система на американската фирма Cutera е последно поколение мултифункционална система, съчетаваща аблативни и неаблативни лазери.
Стареенето на кожата е естествен процес, свързан с физиологичното състояние на целия организъм. Промените, които настъпват с течение на възрастта в различните слоеве на кожата най-общо могат да бъдат обобщени в три основни групи:

• Фотоувреждания на ниво епидермис - червени и кафяви петна, поява на петна от слънцето, лунички, възрастови петна, дифузна червенина, телангиектазии.
• Промени в структуратана ниво папиларна дерма - разширени пори, бръчки, белези от акне, нееднородна структура на кожата и др;
• Загуба на еластичност – отпускане на клепачи, долна част на лицето, "turkey neck", корем и др – на ниво дълбока дерма.

Повечето лазерни системи третират едновременно само един или два проблема, свързани със стареенето на кожата (например или само премахват петна, или само подобряват еластичността на кожата) . Единствено комбинираната мултифункционална платформа CUTERA Full ХЕО за лазерна терапия комбинира в един единствен модул три различни подхода за въздействие върху кожата - на ниво епидермис,папиларнадерма и дълбока дерма.
• Процедура LimeLight - ефективно третира фотоувреждания – пигментации, червени и кафяви петна от слънцето, васкуларни образувания, телангиектазии по лицето,  дифузна червенина
• Лазерно подмладяване на кожата – Laser Genesis- третиране на бръчки, разширени пори, дифузна червенина, подобряване структурата на кожата, белези
• Стягане на кожата Titan - неинвазивна терапия за подмладяване и възстановяване еластичността на кожата, посредством контракция на колагеновите влакна и производство на нов колаген!

3D концепцията за подмладяване на кожата от Cutera се основава на факта, че взаимно допълващите се процедури дават по-добър, бърз и цялостен резултат, повишавайки удовлетвореността на пациента.