Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Дерматология

Дерматология

Началник на Дерматология

Началник на клиниката по дерматология

Д-р Весел Кантарджиев


Повече за Началник на клиниката по дерматология

За Дерматология

 • Диагностични възможности:

  Диагностични възможности на клиниката по Дерматология:

  Дерматохистопатология
  Дерматохистопатологията се определя като "златен стандарт" в диагностиката на кожните болести.
  Клиниката по дерматология разполага със собствен сектор по дерматохистопатология и имунохистохимия, включващ лаборатория и зала за хистологични консултации, където ексцизираният хистологичен материал и биопсичните проби се обработват, оцветяват се специфично и се изследват под светлинен микроскоп.

  Хистологията и имунохистохимията са не само значими диагностични, но и важни прогностични методи при редица дерматологични заболявания. Клиниката разполага с възможност за дигитализация на микроскопските образи, архивирането им и осъществяване на теледерматологични консултации с водещи европейски клиники. Секторът по Дерматохистопатология работи в тясно сътрудничество с хистологичната лаборатория  на Университетската дерматологична клиника в Цюрих, Швейцария.

  В хистологичния сектор се обработват годишно над 3000 биопсични материала. Клиниката по дерматология предлага възможност за консултации на хистологични препарати на пациенти от цялата страна.

  Лабораторията по дерматохистопатология и имунохистохимия е лицензирана и има сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) за взимане на биопсичен материал, обработка и консултация на хистологични препарати по приетите клинични пътеки.
  В сектора по Дерматохистопатология се провеждат обучителни курсове по дерматохистопатология за дерматолози и специализанти по дерматология от България и региона, както и тясно профилирани курсове за специалисти.

  Имунохистохимия
  Имунохистохимията е нов диагностичен метод, при който на базата на антиген-антитяло реакция се оцветяват и визуализират специфични за даден тумор или рядко заболяване клетки и тъкани. Използва се за диагностиката на малигнен меланом, доброкачествени (меланоцитни невуси), злокачествени (базоцелуларен, спиноцелуларен и др. видове карцином). Имунохистохимията е незаменим диагностичен метод при диагностиката на кожни лимфоми и лимфопролиферативни заболявания. В лабораторията се работи с най- съвременни имунохистохимични маркери на световния лидер в областта Dako®.

  Лабораторията по дерматохистопатология и имунохистохимия е лицензирана и има сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) за взимане на биопсичен материал, обработка и консултация на хистологични препарати по приетите клинични пътеки.

  ДИФ
  ДИФ представлява лабораторен тест, който се използва за идентифициране на имуноглобулини, фракции на комплемента и фибриноген в тъканите на пациента.  

  При този метод се използва серум от античовешки антитела, химически свързани с флуоресциращо вещество (флуорофор).  Серумът се накапва върху специално обработени срези от замразена  кожа, взета чрез биопсия.

  Маркираните антитела се свързват с имуноглобулините (IgG, IgM, IgA) или фракциите от комплемента (C3, C4), които са натрупани в патологично променената кожа, което дава възможност да се наблюдават със специален флуоресцентен микроскоп.

  Визуализират се като флуоресциращи (светещи) отлагания в различните слоеве на кожата.

  Методът се използва при диагностиката на автоимунни булозни дерматози (пемфигус, пемфигоид,  морбус Дюринг и др.), заболявания на съединителната тъкан (лупус еритематозус, дерматомиозит) и васкулити.

  Дерматоскопия
  Дерматоскопията представлява неинвазивен  метод за изследване на горните слоеве на кожата.

  Използва се специален уред наречен дерматоскоп, който представлява оптична  система снабдена с източник на светлина, увеличаваща образа до 10 пъти.

  При преминаване на светлинния лъч през маслена имерсия се формира феномена епилуминесценция, който дава възможност за по-ясен образ на  структурата на горните слоеве на кожата. Този метод е леснодостъпен и евтин използва се основно при разграничаването на доброкачествени от злокачествени туморни образувания и спомага за навременната диагностика на меланома на кожата и неговата профилактика.

  В много случаи той остава единствен метод при диагностициранеот на пигментни лезии (бенки) и  намалява потребността от биопсия.  

  Кожна биопсия
  Представлява безболезнено (с локална анестезия) отстраняване на малко парче от кожата с последващо хистологично изследване. След извършване на процедурата понякога се налага поставяне на 1-2 шева. Раната се обработва в продължение на 5-7 дни със стерилни превръзки. При зарастване е възможно да остане малък белег.

  Защо е неободима кожната биопсия?

  Биопсията се извършва за поставяне на точна диагноза при необходимост от хистологично или имунохистохимично изследване на кожните слоеве. Клиниката по Дерматология и Венерология разполага със собствена хистопатологична и имунохистохимична лаборатория, в която се изършва обработката на тъканите и резултатът се потготвя за 3-7 дни.

 • Структура:

  Клиниката по дерматология, венерология и алергология към Военно-медицинска Академия е една от най-модерната дерматологични клиники в България и една от водещите дерматологични клиники в Европа.

  Оборудвана е с най-съвременна медицинска апаратура и леглова база, което дава възможност за прилагане на всички иновативни методи за диагностика и лечение на кожните заболявания.  

  Благодарение на това, през последните години, тя се утвърди като водещ консултативен център за решаване на сложни диагностични и терапевтични казуси от цялата страна. Клиниката разполага с последно поколение лазерни системи и технологии, в резултат на което успешно се решават и проблеми от областта на естетичната медицина. В сектора по балнеофототерапия е налична цялата гама от апарати за лечение на хронични кожни заболявания, с което значително се подобрява качеството на живот на пациентите.

  В клиниката работят висококвалифицирани дерматолози, специализирали в утвърдени европейски клиники, с многобройни научни публикации в български и чуждестранни периодични издания. Лекарите в клиниката разполагат с всички необходими сертификати за извършваните дейности, ежегодно участват със собствени случаи, постери, доклади и презентации в научните форуми на Българското дерматологично дружество,  Европейската и Американската Академия по дерматология и венерология. Клиниката по дерматология поддържа тесни контакти с изтъкнати специалисти от водещи европейски дерматологични клиники, с които се провеждат и on-line консултации.

  Тя е учебна база за обучение на студенти-медици към Медицинския факултет на Софийския Университет, както и за лекари – специализанти по дерматология и венерология към Медицинска Академия - София. Ежегодно се провеждат и индивидуални курсове за лекари- специалисти по линия на следдипломното обучение.

  Лечебно-диагностичната дейност на Клиниката се осьществява в терапевтичен сектор, включващ стационар, хирургичен, алергологичен сектор, сектори по лазертерапия и фототерапия, дерматохистопатология, както и консултативни кабинети.

  Терапевтичен сектор
  Клиниката има сключен договор с НЗОК и обслужва както военен контингент (служители на Министерство на отбраната), така и граждани от цялата страна по следните клинични пътеки (КП):

  • • Тежко протичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен, еритродермичен; (КП №247)
  • • Остро протичащи бактериални инфекции на кожата- еризипел, пиодермия, целулит, импетигенизация на други дерматози;( КП №246 )
  • • Лечение на тежко протичащи булозни дерматози-пемфигус вулгарис, булозен пемфигоид, придобита булозна епидермолиза, дерматитис херпетиформис;( KП №245)
  • • Еритродермии вследствие на: микозис фунгоидес, атопичен дерматит, екзема, невродермит, себореен дерматит, алергичен контактен дерматит от лекарства, бои и други химични средства, растения, иритативен контактен дерматит, питириазис рубра пиларис, ихтиозис вулгарис; ( КП № 248)
  • • Лечение на кожни прояви при съединително - тъканни заболявания и васкулити: лупус еритематозус - субакутен кожен лупус, лупус паникулит, лупус еритематозус  профундус; фебрилна неутрофилна дерматоза, еозинофилен целулит, дерматомиозит;( КП №249)
  • • Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания ( КП №185).

 • Медицински специалисти, които работят в клиниката:

  1. д-р Весел Кантарджиев, ръководител на Клиника по дерматология и венерология - 02/92 26 188 
  2. проф. Елена Обрешкова, д.м.н. 
  3. д-р Айлин Шеф, д.м лекар-ординатор – 02/92 26 183
  4. д-р Весела Кръстева, лекар-ординатор - 02/ 92 26 177
  5. д-р Венцислав Тодоров, лекар-ординатор - 02/ 92 26 356
  6. д-р Валерия Матеева, д.м., гл. асистент
  7. д-р Мария Чакърова, лекар-ординатор
  8. д-р Ирина Шаркова, специализант
  9. д-р Кристина Петкова, специализант 
  10. д-р Мануела Гицова, специализант
  11. д-р Янислав Михайлов, специализант
  12. д-р Златимира Дервенска, специализант
  13. д-р Мариела Димитрова, специализант 
  14. д-р Тодор Йорданов, специализант
  15. д-р Ели Стойкова, специализант
  16. д-р Стефана Грудева, специализант
  17. д-р Бояна Бежанска, специализант
   

 • Апаратура, с която клиниката разполага:

  Фототерапия
  Фототерапията представлява лечение с ултравиолетови лъчи (УВЛ) и е широко използван лечебен метод в дерматологичната практика.
  Използват се както изкуствени източници на УВ – лъчи, така и естествени – слънцето. Слънчевия спектър се състои от видима светлина (от 400 до 760 nm ), ултравиолетови (под 400 nm) и инфрачервени ( над 760 nm) лъчи.

  Ултравиолетовата радиация се причинява от квантови излъчвания, които са поток от елементарни частици, носители на определено количество енергия, наречени кванти (фотони). Те не съставляват повече от 10 % от слънчевата енергия, но въздействието им върху човешкия организъм е значително. Енергията им е обратно пропорционална на дължината на вълната, като късовълновите лъчи имат по-мощно действие.

  Общата реакция на организма спрямо УВЛ се характеризира с нормализиране на обмяната на веществата, засилване на имунобиологичните функции на организма, противоалергични и други биохимични промени. Специфичните свойства на УВЛ (засягащи кожата), са изключително разнообразни, което определя и широкия спектър от показания и дерматологични заболявания, подлежащи на лечение с тях.

  Ултравиолетовите лъчи се разделят на 3 фракции:
  •1. УВА лъчи (400 – 320nm), които от своя страна се делят на УВА1 (340-440nm) и УВА2 (320-340nm) лъчи.
  •2. УВВ лъчи (320 – 280nm).
  •3. УВС лъчи (280-180nm).

  Ултравиолетовите С лъчи не достигат до земната повърхност, задържат се от озоновия слой на атмосферата, не се съдържат и в съвременните апарати за дерматологична терапия.

  Ултравиолетовите В лъчи притежават значителна фотохимична активност и представляват основна част от модерната дерматологична фототерапия. Те предизвикват зачервяването и пигментирането на кожата, като зачервяването се появява обикновено 2-3 часа след облъчването, достига максимума си на 18 – 24- ия час и трае 48 часа. УВВ лъчи играят роля при късната или т.нар. индиректна пигментация, дължаща се на образуване на нови меланинови гранули в меланоцитите (пигментните клетки в епидермиса), която започва 48-72 часа след облъчването, достига максимума си на 7-8-ия ден и може да продължи няколко месеца.

  За разлика от УВВ лъчи, които повлияват по-повърхностните кожни слоеве и водят предимно до епидермални промени, ултравиолетовите А (UVA) лъчи проникват по-дълбоко – до дермо-епидермалната граница и дермата, където могат да упражняват своето терапевтично действие. Те също имат отношение към зачервяването и пигментацията на кожата след облъчване, но успоредно с тези видими въздействия върху човешката кожа, УВА и УВВ лъчи водят до многобройни, невидими за човешкото око промени в кожата на клетъчно и молекулярно ниво, т нар. фотоимунологични ефекти, на които се дължи лечебния им ефект при голям брой кожни заболявания. През последните години се работи изключително интензивно в тази насока – чрез клинични наблюдения, експериментални модели и лабораторни имунологични изследвания, което доведе до въвеждане на термина «терапевтична фотоимунология», обобщаващ имунологичните аспекти на този вид въздействия. Това е и в основата на приложението на фототерапията при заболявания, при които са налице имунологични отклонения, като псориазис вулгарис, микозис фунгоидес, витилиго, парапсориазис, атопичен дерматит, склеродермия и др.

  Индикации за провеждане на фототерапия:
  •1. Псориазис вулгарис
  •2. Микозис фунгоидес
  •3. Витилиго
  •4. Атопичен дерматит
  •5. Парапсориазис плаката
  •6. Лихен планус
  •7. Питириазис лихеноидес хроника
  •8. Склеродермия
  •9. Гранулома ануларе
  •10. Еозинофилни дерматози
  •11. Палмо-плантарни дерматози
  •12. Пруритус –уремичен, идиопатичен, асоцииран с диабет, чернодробни заболявания и др.
  •13. Алопеция ареата
  •14. Болести с нарушена кератинизация и др.
   
  Контраиндикации:
  Абсолютни контраиндикации за провеждане на фототерапията са: бременност, тежки общи заболявания, вирусни и бактериални кожни инфекции, кожни злокачествени заболявания, изразена свръхчувствителност към УВ лъчи, както и заболявания с доказана фоточувствителност (напр. лупус еритематозус, порфирия кутанеа тарда и др.) Към релативните контраиндикации спадат остри дерматити и екземи, генерализирани кожни инфекции, дерматомикози, розацеа, пемфигус и др.

  Техника на извършване на процедурите

  Задължителен е първоначален дерматологичен преглед, при който се определя вида на процедурата, началната доза на облъчване, общия брой процедури, изготвя се терапевтичен план, назначава се съпътстваща терапия, пациентът се инструктира за предстоящото лечение.
  При всяка следваща процедура състоянието на пациента се следи от лекар, който определя дозите на облъчване, отбелязва наблюдаваните странични ефекти и промените в терапията. Броят на облъчванията трябва да е минимум 3 на седмица, като общият брой на процедурите варира от 15 до 30.

  Лечението може да протече и посредством 4 до 5 облъчвания седмично, като общият им брой остава непроменен. Нередовното провеждане на терапиите може да повлияе негативно на терапевтичния резултат.

  Странични действия:
  При провеждане на фототерапията понякога се наблюдават странични ефекти, които обикновено са леки и бързопреходни. Най-честият страничен ефект е ултравиолетовият еритем (зачервяване на кожата). Когато е слабо изразен, той не е индикация за прекъсване на терапията. При силно изразен еритем процедурите се преустановяват, прилагат се емолиенти, а в по-тежки случаи и локални кортикостероиди до отзвучаването му, след което терапията се подновява отново.

  Понякога при предозиране на УВ –лъчи може да се наблюдава сухота на кожата, съпроводена със сърбеж и много рядко – поява на мехури и рецидивиращ херпес симплекс, провокиран от облъчването.
  Неравномерна хиперпигментация, фотокератит и фотоконюнктивит (при неспазване на правилата за провеждане на процедурите) и други по-редки нежелани ефекти също могат да настъпят в резултат на фототерапията. Продължителното, неконтролирано от лекар УВ облъчване може да повиши риска от злокачествени новообразувания на кожата и фотостареене.

  Видове фототерапия
  Най-често използваните фототерапевтични режими са:

  • 1. Селективна ултравиолетова терапия.
  • Полихроматично облъчване с емисионен максимум между 300 и 320 nm се определя като селективна УВ – терапия. Източниците, които се използват в практиката за произвеждането на този спектър са халогенни лампи с високо напрежение или тръби със светлинен газ. Понастоящем тази процедура е заменена от по – усъвършенстваната тясноспектърна УВ терапия.
  • 2. Балнео - фототерапия
  • Клиниката разполага с модерно оборудван сектор за провеждане на балнео - фототерапия. Балнео-фототерапията (балнео - вода, фото - светлина) е комбинация от душ с морска вода и изкуствено ултравиолетово облъчване. Процедурата започва с душ със соли от Мъртво море (в концентрация от 5 до 10%), който се извършва в специално конструирана душ кабина за 10 минути.
  • На пациента се предоставят и защитни очила, които се поставят преди влизане в кабината. Вратата на кабината е с прозрачни стени, което осигурява приятния престой. След приключване на душа, пациентът преминава в кабинета за провеждане на ултравиолетово облъчване. То се извършва в кабина с вградени лампи, източници на ултравиолетови Б лъчи. Емисията на тези лампи в УВ-спектъра е между 300-320 nm, с пик 311 nm. Преди влизане в кабината пациентът поставя защитни очила предоставени от клиниката.
  • Продължителността на УВ-облъчването, както и дозата на UVB-лъчите се контролират стриктно от лекар, посредством командния пулт извън кабината. Обикновено процедурите се извършват 5 пъти седмично (от понеделник до петък), като общият им брой варира от 15 до 30. Те се изпълняват и контролират от високо квалифицирани специалисти в областта на балнео и фототерапията.
  • 3. Тясноспектърна UVB фототерапия
  • През последните години набира скорост терапията с много тесен спектър УВВ лъчи – с дължина на вълната 311 nm, т.нар. narrowband UVB фототерапия, поради по-бързото, по-пълно и по-трайно повлияване на клиничните симптоми и удължаване на ремисиите (най-вече при псориазис вулгарис). Според последни проучвания този вид фототерапия се доближава по ефективност до PUVA терапията при псориазис. Предимство е и успешното й комбиниране с ароматни ретиноиди (Neotigason), катрани и Calcipotriol.
  • 4. Фотохимиотерапия - PUVA терапия.
  Комбинирано лечение посредством фотосенсибилизиращи субстанции (псоралени – фурокумарини) и последващо облъчване с УВА лъчи с дължина на вълната 320-400 nm, което дава и наименованието на този метод ( P – псоралени, UVA - ултравиолетови А лъчи). Като фотосенсибилизатор се използва най-често 8 - метоксипсорален, препарати Meladinine, Methoxalen, Psoralen, Puvalen и др.

  Прилагат се локално под формата на разтвори (локална PUVA) или перорално под форма на таблетки (системна PUVA) . За локално приложение се използват алкохолни разтвори, с които подлежащите на лечение участъци на кожата се намазват един час преди облъчването. Таблетките се дозират според теглото и се приемат два часа преди облъчването.

  Механизмът на действие на PUVA терапията е сложен и се основава на свойството на псоралените да усилват многократно действието на УВ лъчи. Те са фотодинамични субстанции, които абсорбират светлината и под влияние на УВЛ водят до образуване на фотопродукти в кожата, на които се дължи лечебния ефект при редица кожни заболявания – псориазис, витилиго, микозис фунгоидес, лихен планус и др.

  Преди започване на този вид лечение се изключват редица контраиндикации (бременност, тежки придружаващи заболявания на сърцето, бъбреците, черния дроб и др.), пациентите се предупреждават и за вероятни странични ефекти – гадене, повръщане, безапетитие, общо неразположение, силно зачервяване на кожата, сърбеж и поява на мехури при предозиране на УВА лъчи.

  Изключително важно за всички пациенти, провеждащи системна PUVA терапия, е информацията за повишена фоточувствителност на кожата и очите за около 8 часа след приемането на пероралния псорален, което налага през този период пациентите да не се излагат на директна слънчева светлина, да носят защитни очила и да използват фотопротективни кремове с висок фактор.

  Този вид лечение обикновено се назначава в курс от 20-25 процедури, 4 пъти седмично.
  • 5. Bath - PUVA терапия
  • При тази процедура разтвореният във вода Meladinine облива цялото тялото на пациента в специално конструирана душ - кабина за 20 мин., след което следва облъчване с УВА лъчи. По време на процедурата лицето, включително и косата на пациента, не се навлажняват.  Този вид терапия избягва гастроинтестиналните и очните странични ефекти на системната PUVA, по-щадяща е за пациента и се понася значително по-леко.
  • 6. УВА терапия
  • Използва се самостоятелно при някои дерматози, които се повлияват предимно от ултравиолетовите А лъчи или само от УВА1 лъчи – напр. склеродермия, атопичен дерматит и др.
  • 7. Фототерапия с гребен
  • Използват се преносими уреди, излъчващи UVB лъчи, предназначени за лечение на псориазис със засягане на скалпа. Към апаратите са прикачени гребени, които ефективно разресват косата и позволяват на лъчите да достигнат скалпа. Процедурите се извършват 5 пъти седмично (от понеделник до петък) с постепенно увеличаване на дозата.
  Дерматохистопатология
  Дерматохистопатологията се определя като "златен стандарт" в диагностиката на кожните болести.
  Клиниката по дерматология разполага със собствен сектор по дерматохистопатология и имунохистохимия, включващ лаборатория и зала за хистологични консултации, където ексцизираният хистологичен материал и биопсичните проби се обработват и оцветяват специфично и се изследват под светлинен микроскоп.

  Клиниката по дерматология разполага съответно със съвременна микроскопска система с видеокамери, позволяващи документацията на електронен носител на хистологичните препарати, както и със флуоресцентен микроскоп за имунофлуоресцентна диагностика.

  Имунохистохимията е нов диагностичен метод, при който на базата на антиген-антитяло реакция, се оцветяват и визуализират специфични за даден тумор или заболяване клетки и тъкани. Използва се при диагностиката на малигнен меланом, доброкачествени (меланоцитни невуси), злокачествени (базоцелуларен, спиноцелуларен и др. видове карцином) и съдови тумори (хемангиоми). Имунохистохимията е незаменим диагностичен метод при диагностиката на кожни лимфоми и лимфопролиферативни заболявания.

  Хистологията и имунохистохимията са не само значими диагностични, но и важни прогностични методи при редица дерматологични заболявания. Клиниката разполага с възможност за дигитализация на микроскопските образи, архивирането им и осъществяване на теледерматологични консултации с водещи европейски клиники.

  Лазертерапия
  Клиниката по дерматология на Военномедицинска Академия - София е дерматологичен център, който разполага с най-ефективните и широко използвани лазерни технологии от последно поколение:
  •FX Лазерен рисърфисинг
  •CO2 лазер - Ultra Pulse Encore CO2 Laser System - Lumenis.
  •Erbium-лазер.
  •IPL (Intensе pulsed light) - Lumenis OneTM system.
  •Aluma Skin Renewal.
  •Nd:YAG лазер - Multi-Spot Nd:YAG laser - Lumenis.
  •Genesis - Cutera
  •Titan - Cutera
  •1540nm Er:Glass - Palomar

  Това позволява да се третират изключително широк спектър от дерматологични заболявания и състояния. Отлично подготвените и обучени специалисти, работещи с високотехнологичното оборудване потвърждават максимата, че лазерите не са чудо - те са само средство за постигането му чрез правилния им подбор, на точното място, в подходящото време и в сигурни ръце!

  CUTERA
  Лазерната система на американската фирма Cutera е последно поколение мултифункционална система, съчетаваща аблативни и неаблативни лазери.
  Стареенето на кожата е естествен процес, свързан с физиологичното състояние на целия организъм. Промените, които настъпват с течение на възрастта в различните слоеве на кожата най-общо могат да бъдат обобщени в три основни групи:

  • Фотоувреждания на ниво епидермис - червени и кафяви петна, поява на петна от слънцето, лунички, възрастови петна, дифузна червенина, телангиектазии.
  • Промени в структуратана ниво папиларна дерма - разширени пори, бръчки, белези от акне, нееднородна структура на кожата и др;
  • Загуба на еластичност – отпускане на клепачи, долна част на лицето, "turkey neck", корем и др – на ниво дълбока дерма.

  Повечето лазерни системи третират едновременно само един или два проблема, свързани със стареенето на кожата (например или само премахват петна, или само подобряват еластичността на кожата) . Единствено комбинираната мултифункционална платформа CUTERA Full ХЕО за лазерна терапия комбинира в един единствен модул три различни подхода за въздействие върху кожата - на ниво епидермис,папиларнадерма и дълбока дерма.
  • Процедура LimeLight - ефективно третира фотоувреждания – пигментации, червени и кафяви петна от слънцето, васкуларни образувания, телангиектазии по лицето,  дифузна червенина
  • Лазерно подмладяване на кожата – Laser Genesis- третиране на бръчки, разширени пори, дифузна червенина, подобряване структурата на кожата, белези
  • Стягане на кожата Titan - неинвазивна терапия за подмладяване и възстановяване еластичността на кожата, посредством контракция на колагеновите влакна и производство на нов колаген!

  3D концепцията за подмладяване на кожата от Cutera се основава на факта, че взаимно допълващите се процедури дават по-добър, бърз и цялостен резултат, повишавайки удовлетвореността на пациента.

 • Научно-изследователска дейност:

  От  2009 г. в Клиниката по дерматология, венерология и алергология към Военно-медицинска Академия се организира ежегодна Лятна Академия по практична дерматология и естетична медицина, на която се обсъждат последните постижения в дерматологичната наука, дискутират се най-новите тенденции в диагностиката и лечението на дерматологичните заболявания. Успоредно с това, в рамките на Академията, в Клиниката се организират и практически курсове, където дерматолозите обогатяват своите знания и придобиват практически умения, участвайки в интерактивни демонстрации и сесии.

  Вече е традиция лекторите и демонстрантите на Лятната Академия да са световноизвестни имена в съответните области, което превръща форума в най-посещаваната и значима конференция в региона, с многобройни участници от страната и чужбина. Уникалното съчетание на научни сесии и практически курсове, водени от  европейски и български лектори, безспорни авторитети в дерматологията, са гаранция за повишаване на квалификацията и професионализма на участниците. На този форум се провеждат и практически курсове по дерматохистопатология, хирургия, алергология, фототерапия, криотерапия  и др.,  за които се издават сертификати, признати от НЗОК.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  Катедрата по дерматовенерология и алергология (КДВА)  е база за обучение на студенти-медици към Медицинския факултет на Софийския Университет, от 2011 г. Клиниката отговаря на изискванията на "Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ)" за образователна и квалификационна степен.

  Лечебното заведение разполага с добре подготвени преподаватели и специалисти по дерматология и венерология с богат клиничен опит, обширна практическа подготовка, високи хирургически умения, теоретична компетентност и знания. Всичко това съответства на изискванията и условията за провеждане на добра и качествена подготовка на студенти. Лекционните зали и кабинети са снабдени с модерни системи за онагледяване, които отговарят на всички приети и утвърдени изисквания и стандарти за обучение.

  На обучаващите се предоставят научните публикации, монографии, сборници и учебници издавани с участието на членове от състава на катедрата. Клиниката разполага с богат собствен фонд от български и чуждестранни медицински издания, набор от собствени учебни материали:
  Катедрата по дерматовенерология и алергология разполага с необходимите технически условия за практическо обучение:
  Учебна зала, хистологична лаборатория с пет раменен микроскоп с видеовръзка и мултимедиен екран, видеокамера, фотоапарати.
  Мултимедия, учебни табла, условия за практическо обучение, компютри и учебен софтуер /CD/ за подготовка на студенти и специализанти, както и богата сбирка от хистологични и имунохистохимични препарати.

  Студентите се обучават по програма „Дерматология и венерология”, съгласувана с Катедрата по дерматология на МУ-София. Учебната зала е оборудвана с мултимедия, на която се представят лекциите, в рамките на практическото упражнение.  Като част от практическата подготовка, студентите присъстват на сутрешните визитации по болничните стаи с екипа на КДВА.

  В приемно-консултативния кабинет  се запознават с процеса на диагностициране и хоспитализация на пациента. В рамките на обучението, студентите се научават да снемат дерматологична анамнеза и подробен дерматологичен статус. Запознават се с изследванията и видовете лечение, за съответните дерматози. Извършват различни манипулации и диагностични методи: оглед, оглед с лупа, дермографизъм, палпация, системно остъргване, витропресия, студово въздействие, кожна сетивност.

  Присъстват на биопсични изследвания, имунофлуоресцентни,  микологични изследвания, алергологични тестувания, кюретиране, криотерапия, електрокоагулация, електродисекация и ексцизия на кожни лезии. Студентите имат възможността да се запознаят с принципите на фототерапия, фотодинамичната терапия, лазер-терапията, физиотерапия, таласотерапия, високопланинска климатотерапия и балнеотерапия на кожните заболявания.
  Тя е учебна база за обучение на студенти-медици към Медицинския факултет на Софийския Университет, както и за лекари – специализанти по дерматология и венерология към Медицинска Академия - София. Ежегодно се провеждат и индивидуални курсове за лекари - специалисти по линия на следдипломното обучение. В клиниката към момента са зачислени 11 специализанта по специалността Дерматология и венерология.