Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Белодробни болести / Основни дейности

Основни дейности

Клиниката по белодробни болести извършва следните основни дейности, свързани с :