Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Белодробни болести / Контакти с други лечебни звена

Контакти с други лечебни звена

Всички лекари в клиниката са членове на Българското дружество по белодробни болести, чрез което се поддържат активни контакти с Клиники по белодробни болести и пневмофтизиатрични диспансери в страната. Началникът на клиниката е член на Европейски и Световни дружества и асоциации по Белодробни болести.
 
Всички лекари, работещи в клиниката са специалисти по вътрешни и белодробни болести. Някои от тях имат допълнителна квалификация по интензивна медицина, военно-полева терапия, функционална диагностика, бронхология, неинвазивна вентилация, абдоминална и плеврална ехография.