Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / УНГ / Основни дейности

Основни дейности

Клиниката по уши, нос, гърло (УНГ) болести към Военномедицинска академия, София развива широк спектър от дейности в областта на оториноларингологията (диагностични и хирургични):

Диагностика
Заболявания на ухото.
Аудиометрия, тимпанометрия, отоакустични емисии (ОАЕ), слухови евокирани потенциали (BERA).
Заболявания на носа.
Акустична ринометрия, ендоскопска диагностика на носа и синусите.
Заболявания на гърлото и шията.
Директна ларингоскопия, ларингостробоскопия, фонетография.

Хирургия
Клиниката извършва широк спектър от  хирургични интервенции в областта ушите, носа, гърлото  (УНГ):

•хирургия на ухо (тимпанопластика – затваряне дефект на тъпънчева мембрана, отосклероза; кохлеарна имплантация)
Слухосъхраняващи и слухоподобряващи оперативни интервенции извършвани посредством използването на най-съвременните методи за безкръвна и атравматична хирургия (лазерна техника, високочестотна радиотермокоагулация).
Опеаративни интервенции – тимпанопластика, осикулопластика, стапедопластика и др.
Отосклерозата е заболяване с неизяснена генеза. Тя протича най-често с вкостяване на границата между средно и вътрешно ухо. Движенията на тъпънчевата мембрана не могат да се предадат на сетивните клетки на слуховия нерв, което води до намаление на слуха.
Терапията на отосклерозата е преди всичко хирургична. Навременно поставената диагноза и последваща оперативна интервенция води до подобрение на слуха.
Хирургичната интервенция се състои в пробиване на „плочката на стремето” (където се осъществява предаването на механичните вълни от тъпънчевата мембрана по слуховите костици до сетивните клетки. След което се поставя протеза, която замества част от слуховата верига.
Операцията се извършва под микроскоп, като прецизността на хирурга е най-важният елемент от операцията.

•хирургия на носа и синусите (FESS – функционална ендоскопска синус хирургия; септопластика, ринопластика);
Съхраняващи и възстановяващи нормалното носно дишане оперативни интервенции,извършвани посредством методите на т. нар. ендоназална функционална хирургия на носа и синусите (FESS). Използвайки широко възможностите на лазерната и RTC (радиотермокоагулация) техниката се извършват корекции при заболявания като носна полипоза, хроничен синуит, изкривена носна преграда, хипертрофичен ринит, тумори на носа и околоносните кухини.

•ларингеална хирургия (отстраняване на доброкачествени и злокачествени тумори);
Лазерна хирургия при туморни образувания в областта на ларинкса и хипофаринкса. Безкръвни оперативни намеси при промени в гласообразуването и стеснения в областта на ларинкса и трахеята.

•хирургия на тонзилите
Оперативни интервенции за отстраняване или намаляване размера на сливиците (небни и трета сливица) извършвани с помощта на най-съвременната безкръвна оперативна техника – хармоничен скалпел (ultracision).

•мекотъканна шийна хирургия
Оперативни интервенции при заболявания на слюнчените жлези, шийни кисти и туморни образувания в областта на лицето и шията.

•естетично-лицева хирургия. 
Естетеични хирургични намеси в областта на лицето и шията коригиращи вродени, придобити, посттравматични и др. дефекти на лицето, носа и ушите (ринопластика, аурикулопластика, лицев лифтинг и др.).
Операциите за корекция на различни носни проблеми могат да се разделят най-общо на две групи. Едните засягат външния нос и са предимно козметични,такава операция е ринопластика (rhinoplastica).Другите, коригиращи вътрешните му структури, като изкривена носна преграда и/илиудебелена лигавица са строго функционални. Те целят подобряване на носното дишане, това са септопласатика (septoplastica) и конхотомия (conchotomy). Най-чести обаче са смесените проблеми, външното изкривяване на носа винаги води и до затруднение в носното дишане. И макар че са отделни операции, опитният специалист по УНГ болести би трябвало да може да ги извърши на един етап – едноетапна септоринопластика (septorhinoplastica). Ринопластиката, като самостоятелна операция започва да заема все по-голям дял в козметичната хирургия. Тези операции започват да увеличават броя си навсякъде по света, а в някои страни се заговори дори за ринопластична революция. Поради нарастващия интерес и в България се появява нуждата от по широко разясняване на същността на носните операции. Ето някои отговори на въпроси най-често задавани от пациенти нуждаещи се от някаква носна корекция.

Кохлеарна имплантация
Кохлеарният имплант е хирургически поставена слухова протеза, която подпомага чуването при глухи пациенти. Кохлеарният имплант често бива наричан "бионично или изкуствено ухо", защото по напълно дигитален начин преобразува звуковите сигнали и ги предава като биоелектричен импулс директно на слуховия нерв. Този авангарден метод дава шанс на деца, родени напълно глухи, както и на хора които по един или друг начин са загубили слуха си след като са се научили да говорят.

Нашият екип е извършил над 100 кохлеарни имплантации за последните 5 години.
Резултатите са повече от добри. Повечето от децата проговарят и биват записвани в нормални училища наравно с връсниците си.
Разбира се кохлеарната имплантация не е показана при всички. Болните биват щателно изследвани от нашия екип и след селектиране на показаните за операция, биват имплантирани.
От изключителна важост е навременната диагностика, ранното откриване, правилното селектиране на болните, професионализмът на нашите оператори, работата на рехабилитаторите в постоперативния период и не на последно място мотивацията на родителите.