Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / УНГ

УНГ

Началник на УНГ

Началник на клиника

Проф. Венцислав Тодоров Цветков


Повече за Началник на клиника

За УНГ

 • Визия :

  В Клиниката по уши, нос, гърло (УНГ) болестикъм Военномедицинска академия (1989 г.) се извършва значителна по обем диагностична, лечебна, експертизна, лечебно-преподавателска и научно-изследователска дейност.

  Нашият екип е съставен от отлично квалифицирани специалисти в своята област, на който можете да се доверите. Нашите лекари притежават както богата практика, така и престижна квалификация в някои от най-престижните школи в България и света.

 • Основни дейности:

  Клиниката по уши, нос, гърло (УНГ) болести към Военномедицинска академия, София развива широк спектър от дейности в областта на оториноларингологията (диагностични и хирургични):

  Диагностика
  Заболявания на ухото.
  Аудиометрия, тимпанометрия, отоакустични емисии (ОАЕ), слухови евокирани потенциали (BERA).
  Заболявания на носа.
  Акустична ринометрия, ендоскопска диагностика на носа и синусите.
  Заболявания на гърлото и шията.
  Директна ларингоскопия, ларингостробоскопия, фонетография.

  Хирургия
  Клиниката извършва широк спектър от  хирургични интервенции в областта ушите, носа, гърлото  (УНГ):

  •хирургия на ухо (тимпанопластика – затваряне дефект на тъпънчева мембрана, отосклероза; кохлеарна имплантация)
  Слухосъхраняващи и слухоподобряващи оперативни интервенции извършвани посредством използването на най-съвременните методи за безкръвна и атравматична хирургия (лазерна техника, високочестотна радиотермокоагулация).
  Опеаративни интервенции – тимпанопластика, осикулопластика, стапедопластика и др.
  Отосклерозата е заболяване с неизяснена генеза. Тя протича най-често с вкостяване на границата между средно и вътрешно ухо. Движенията на тъпънчевата мембрана не могат да се предадат на сетивните клетки на слуховия нерв, което води до намаление на слуха.
  Терапията на отосклерозата е преди всичко хирургична. Навременно поставената диагноза и последваща оперативна интервенция води до подобрение на слуха.
  Хирургичната интервенция се състои в пробиване на „плочката на стремето” (където се осъществява предаването на механичните вълни от тъпънчевата мембрана по слуховите костици до сетивните клетки. След което се поставя протеза, която замества част от слуховата верига.
  Операцията се извършва под микроскоп, като прецизността на хирурга е най-важният елемент от операцията.

  •хирургия на носа и синусите (FESS – функционална ендоскопска синус хирургия; септопластика, ринопластика);
  Съхраняващи и възстановяващи нормалното носно дишане оперативни интервенции,извършвани посредством методите на т. нар. ендоназална функционална хирургия на носа и синусите (FESS). Използвайки широко възможностите на лазерната и RTC (радиотермокоагулация) техниката се извършват корекции при заболявания като носна полипоза, хроничен синуит, изкривена носна преграда, хипертрофичен ринит, тумори на носа и околоносните кухини.

  •ларингеална хирургия (отстраняване на доброкачествени и злокачествени тумори);
  Лазерна хирургия при туморни образувания в областта на ларинкса и хипофаринкса. Безкръвни оперативни намеси при промени в гласообразуването и стеснения в областта на ларинкса и трахеята.

  •хирургия на тонзилите
  Оперативни интервенции за отстраняване или намаляване размера на сливиците (небни и трета сливица) извършвани с помощта на най-съвременната безкръвна оперативна техника – хармоничен скалпел (ultracision).

  •мекотъканна шийна хирургия
  Оперативни интервенции при заболявания на слюнчените жлези, шийни кисти и туморни образувания в областта на лицето и шията.

  •естетично-лицева хирургия. 
  Естетеични хирургични намеси в областта на лицето и шията коригиращи вродени, придобити, посттравматични и др. дефекти на лицето, носа и ушите (ринопластика, аурикулопластика, лицев лифтинг и др.).
  Операциите за корекция на различни носни проблеми могат да се разделят най-общо на две групи. Едните засягат външния нос и са предимно козметични,такава операция е ринопластика (rhinoplastica).Другите, коригиращи вътрешните му структури, като изкривена носна преграда и/илиудебелена лигавица са строго функционални. Те целят подобряване на носното дишане, това са септопласатика (septoplastica) и конхотомия (conchotomy). Най-чести обаче са смесените проблеми, външното изкривяване на носа винаги води и до затруднение в носното дишане. И макар че са отделни операции, опитният специалист по УНГ болести би трябвало да може да ги извърши на един етап – едноетапна септоринопластика (septorhinoplastica). Ринопластиката, като самостоятелна операция започва да заема все по-голям дял в козметичната хирургия. Тези операции започват да увеличават броя си навсякъде по света, а в някои страни се заговори дори за ринопластична революция. Поради нарастващия интерес и в България се появява нуждата от по широко разясняване на същността на носните операции. Ето някои отговори на въпроси най-често задавани от пациенти нуждаещи се от някаква носна корекция.

  Кохлеарна имплантация
  Кохлеарният имплант е хирургически поставена слухова протеза, която подпомага чуването при глухи пациенти. Кохлеарният имплант често бива наричан "бионично или изкуствено ухо", защото по напълно дигитален начин преобразува звуковите сигнали и ги предава като биоелектричен импулс директно на слуховия нерв. Този авангарден метод дава шанс на деца, родени напълно глухи, както и на хора които по един или друг начин са загубили слуха си след като са се научили да говорят.

  Нашият екип е извършил над 100 кохлеарни имплантации за последните 5 години.
  Резултатите са повече от добри. Повечето от децата проговарят и биват записвани в нормални училища наравно с връсниците си.
  Разбира се кохлеарната имплантация не е показана при всички. Болните биват щателно изследвани от нашия екип и след селектиране на показаните за операция, биват имплантирани.
  От изключителна важост е навременната диагностика, ранното откриване, правилното селектиране на болните, професионализмът на нашите оператори, работата на рехабилитаторите в постоперативния период и не на последно място мотивацията на родителите.

 • Специфични услуги, които предлага:

  Обективна и субективна аудиометрия включително на кърмачета и малки деца; фониатрично изследване вкл. субективен и обективен гласов анализ при диагностика на различните видове дисфонии, лечение на вродена глухота чрез кохлеарни импланти, отоневрологично изследване.  

 • Основни проблеми, които решава:

  Лечение на глухота /вкл.слухопротезиране/, лечение на функционални нарушения на носното дишане, лечение на гласови разстройства, козметични проблеми, лечение на периферни, вестибуларни заболявания.

 • Апаратура с която разполага:

  Микроскопска и ендоскопска техника, СО2-лазер, ултразвуков хармоничен скалпел, набор за радиочестотна хирургия, апаратура за субективна и обективна аудиометрия, апаратура за гласов анализ.

 • Контакти с други лечебни звена извън ВМА:

  Осъществяват се контакти с водещи ОРЛ-клиники в Европа /Германия, Чехия, Австрия и др./, а също така и от САЩ.

 • Медицински специалисти, които работят в звеното:

  Проф. Венцислав Тодоров Цветков, Началник е на УНГ клиника към ВМА – София от 2002 година.
  Водещ специалист в областта „Оториноларингология и хирургия на глава и шия” с дългогодишен опит и множество специализации в страната и чужбина. Автор е на множество публикации в български и чуждестранни научни издания.
  Членува в „Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия”, „Софийско сдружение по оториноларингология” „Европейско дружество по ринология”, „Българско ринологично дружество”.

  Доц. Люба Василева Друмева – специалист УНГ-болести и фониатрия /гласова патология/.
  Специализирала фониатрия във водещи европейски клиники: Франция-Париж; Италия-Милано; Германия –Кьолн; Русия-Петербург.
  С монография “Компютърен анализ на болестите на гласа”.
  Доц.Друмева е дългогодишен преподавател на специализанти във ВМА – Клиника УНГ.
  Член е на Европейската Асоциация по Фониатрия. Автор е на повече от 50 публикации и 2 монографии.

  Доц. Христо Златанов е специалист по ушни, носни и гърлени болести.
  Д-р Златанов е  с 20 годишен стаж по специалността, началник е на отделение в УНГ клиниката на ВМА. През 2010г. придобива научната и образователна степен „Доктор по медицина”.
  Извършва безкръвна и атравматична хирургия на носа и синусите, лечение на хъркането и задушаването по време на сън. Също така естетична лицева хирургия, както и безкръвни методи за лечение на заболяванията на сливиците, слухосъхраняваща и слухоподобряваща хирургия на ухото.

  Подп. д-р Дончо Петров Дончев - Оториноларинголог, Отоневролог, Аудиолог
  Началник отделение във ВМОБР
  Квалификационни курсове по аудиология в Прага, Виена, Будапеща, Загреб.
  Мисии в Грузия, Ирак, Косово, Босна и Херцеговина, Словения, Румъния, Македония.
  Работа в Оперативната Щабквартира на НАТО в Неапол, Италия 2007 – 2010.

  Гл. ас. л-т д-р Георги Кукушев, д.м.
  Завършва медицина в Медицински Университет – София  2002 – 2008 г.
  От 2009г. асистент в клиника по Ушни, носни, гърлени болести – ВМА – София.
  2011 – 2012 г. специлизира в немската военна болница град Улм, Германия под ръководството на Проф. Д-р. Х. Майер.
  От 2013 година е специалист по Ушно, носно, гърлени (УНГ) болести.
  2014 защитава дисертация на тема: ”Функционална ендоскопска септопластика и турбинопластика – сравнителни проучвания с конвенционални оперативни техники“.
  От 2015 главен асистент в клиника по Ушни, носни, гърлени болести – ВМА – София.
  Взема активно участие в международни курсове и конгреси.
  Активен член на българското и немско дружество по оториноларингология, хирургия на глава и шия.
  Има специален интерес в областта на ендоскопската хирургия на носа, отохирургията (хирургия на ухо), както и заболяванията на гласа.
  За повече информация: www.kukushev.com

  Ст. л-т Д-р Здравко Митков Цолов е специалист по ушни, носни и гърлени болести

  Курсове и специализации:
  2013г.- Функционална ендоскопска синус хирургия – Арезо, Италия
  2013г. - MASSCAL- ВМА София
  2012г.- Функционална и естетична хирургия на носа – Имола, Италия
  2012г.- Функционална ендоскопска синус хирургия  и базата на черепа– Грац, Австрия
  2012г. - Септоринопластика – Грац, Австрия
  2011г.- Функционална ендоскопска синус хирургия-Пловдив

  Субклинични интереси:
  -Ендоназална хирургия
  -Естетична хирургия на лице
  -Микрохирургия на ухо

  Д-р Катя Асенова Славкова, д.м.
  Специалист по ушни, носни и гърлени болести с 15 години стаж по специалността.  
  През 2013г. придобива научната и образователна степен „Доктор по медицина” с дисертационен труд , касаещ иновативни подходи за кохлеарна имплантация.

  Д-р Асенова е член на:
  Немското дружество по Оториноларингология, хирургия на глава и шия
  Българското дружество по Оториноларингология
  Ринологичното дружество
  Българо-италианското ринологично сдружение
  Балканското сдружение по Оториноларингология

  Курсове и специализации:
  Аудиология
  Отоневрология

  Квалификационни курсове по аудиология в Виена, Загреб, Мехелен.

  Субклинични интереси
  Кохлеарна имплантация и слухоподобряващи операции.
  Eндоскопска синусна хирургия.
  Хирургично лечение на сънна апнея

  Д-р Ваня Йонкова Йовчева
  Специалност по „Ушни, носни и гърлени болести
  Член на „Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия”, член на „Европейско дружество по ринология”

  Субклинични интереси :
  •Детска оториноларингология
  •Безкръвна и атравматична хирургия
  •Хирургия на заболявания на фаринкс  и шия

  Ст.л-т д-р Мая Благоева  

  Специалист: Оториноларинголог
  Курсове и квалификации:
  •Аудиология- гр.София
  •УНГ практика в PAN-Klinik-гр.Кьолн
  •УНГ болести - работа с апарат за високочестотна радиотермокоагулация-гр.София
  •Инструментален курс FESS-гр.Пловдив
  •Курс MASSCAL гр.София

  Субклинични интереси:
  •Миниинвазивна и безкръвна хирургия на носа и гърлото
  •Оперативно  лечение при хъркане, затруднено носно дишане и паузи в дишането по време на сън (sleep apnoe)
  •Отоневрология

  Д-р Надя Георгиева

  Субклинични интереси:
  •детска оториноларингология
  •хирургия на заболявания на фаринкс  и шия
  •безкръвна и атравматична хирургия

  Член на:
  •българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия
  •софийско сдружение по оториноларингология
  •европейско дружество по ринология

  Д-р Любомира Христова Зеленска

  •Член на Българското дружество по Оториноларингология
  •Член на Ринологичното дружество
  •Член на Българо-италианското ринологично сдружение
  •Член на Балканското сдружение по Оториноларингология
      
  Субклинични интереси :
  •Аудиология
  •Алергология
  •Безкръвна и атравматична хирургия
  •Детска Оториноларингология
  •Хирургични методи за лечение на хъркането и сънната апнея

  Курсове:
  •ВМА–София–февруари 2004–Фониатрия
  •ВМА–София–април 2004 Курс за работа с хармоничен скалпел  „ULTRACISION„
  •ВМА–София–март 2007–Аудиология
  •Академия на Кохлеар-Европа /Мехелен-Белгия – март 2008/  История и същност на кохлеарните импланти; Специфични технически характеристики; Работа и потдръжка на кохлеарни импланти
  •ВМА–София–май 2008 Курс за работа сапаратура за радиочестотна термоаблация
  •Виена–Австрия октомври 2008 Поддръжка и настройки на кохлеарни импланти  Медел. Новости при интраоперативните тестове и постоперативните аудиологични изследвания.
  •Виена–Австрия октомври 2011–нови технологии в кохлеарните импланти, практическо обучение за настройка на кохлеарните импланти
  •Пловдив–май 2012 Първа българо – италианска среща- симпозиум с теоритическо и  практическо обучение   
  •Пловдив  юли 2013 Курс хирургия на живо на нос и околоносни кухини
  •Триест Италия октомври 2014 Втора българо – италианска среща- симпозиум с теоритическо и практическо обучение  -
  oРинология и ендоскопска синус хирургия
  oРадиология и Рентгенология в Оториноларингологията
  •Инсбрук Австрия - септември 2014 национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти  Медел
  •Анталия Турция – декември 2014 Балканско др ужество по Оториноларингология – УНГ курс
  •Леднице Чехия - май  2015 национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти Медел

  Д-р Венислава Георгиева
   
  Д-р Теодора Димитрова