Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Съдова хирургия / Визия

Визия

Клиниката по сърдечно-съдова хирургия и ангиология е пряк наследник на Клиниката по сърдечно-съдова и гръдна хирургия, създадена през 1962 година към Катедра Военно-полева хирургия на Висшия военномедицински институт гр. София.

От създаването си до момента Клиниката по сърдечно-съдова хирургия и ангиология е била водеща в своята област в страната. В нея през годините са въвеждани най-авангардните методи на диагностика и лечение на съдово-хирургичните заболявания. Клиниката е база за специализация по съдова хирургия след признаването на съдовата хирургия като профилна специалност през 1995 година.

В КССХА се работи артериална и венозна хирургия в пълен обем. Годишно се лекуват над 1000 болни, от тях около 600 биват оперирани. В консултативния поликлиничен кабинет преминават годишно около 5000 болни. Клиниката се наложи като център за хирургична профилактика и лечение на белодробната тромбемболия, а също така е водеща в лечението на венозните заболявания.