Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Съдова хирургия

Съдова хирургия

Началник на Съдова хирургия

Началник на Клиниката по сърдечно-съдова хирургия и ангиология

Проф. Кузман Георгиев Гиров


Повече за Началник на Клиниката по сърдечно-съдова хирургия и ангиология

За Съдова хирургия

 • Визия:

  Клиниката по сърдечно-съдова хирургия и ангиология е пряк наследник на Клиниката по сърдечно-съдова и гръдна хирургия, създадена през 1962 година към Катедра Военно-полева хирургия на Висшия военномедицински институт гр. София.

  От създаването си до момента Клиниката по сърдечно-съдова хирургия и ангиология е била водеща в своята област в страната. В нея през годините са въвеждани най-авангардните методи на диагностика и лечение на съдово-хирургичните заболявания. Клиниката е база за специализация по съдова хирургия след признаването на съдовата хирургия като профилна специалност през 1995 година.

  В КССХА се работи артериална и венозна хирургия в пълен обем. Годишно се лекуват над 1000 болни, от тях около 600 биват оперирани. В консултативния поликлиничен кабинет преминават годишно около 5000 болни. Клиниката се наложи като център за хирургична профилактика и лечение на белодробната тромбемболия, а също така е водеща в лечението на венозните заболявания.

 • Основни дейности:

  Главните направления в дейността на Клиниката по съдова хирургия и ангиология са:

  • 1. Хирургия на венозната система – извършват се всички видове оперативни интервенции при разширени вени, включително радиофрекфентна аблация и склеротерапия.
  • 2. Диагностика на вродените съдови малформации и лечението им с интервенционални и конвенционални методи;
  • 3. Профилактика, диагностика и лечение на белодробната тромбемболия като усложнение на дълбоката венозна тромбоза;
  • 4. Каротидна хирургия;
  • 5. Медикаментозното лечение на болни с тежка исхемия на крайниците с простеноиди.
  В клиниката са разработени собствени алгоритми за поведение при болни с различни съдово-хирургични заболявания, съобразени със световните консенсуси в областта и базирани на собствения опит и научните разработки в клиниката.

 • Специалисти, работещи в клиниката:

  В клиниката работят 7 лекари със специалност по съдова хирургия, като повечето от тях имат признати по три хирургични специалности. Всички съдови хирурзи са членове на българското национално дружество по съдова хирургия и ангиология. Някои от тях са членове на Европейското и Световното дружества по съдова хирургия. Ръководителят на клиниката в продължение на два мандата бе председател на БНДСХА.

  В клиниката се провежда обучението на студенти от Медицинския университет и Медицинския колеж. Провеждат се също така тематични и индивидуални курсове с лекари, специализиращи хирургия или друга профилна специалност. Клиниката разполага с богата филмотека от ангиографии на интересни клинични случаи. С помощта на дигитална фототехника се документират интересни клинични случаи и етапи от тяхните оперативни интервенции.

  За подобряване на лечебната, учебната и научната дейност на клиниката се работи със съвременен Доплеров апарат, който увеличава значително възможностите за диагностика.

  Клиниката по сърдечно-съдова хирургия и ангиология към Многопрофилната болница за активно лечение гр.София на Военномедицинска академия работи по всички съдови клинични пътеки, като е акредитиран от НЗОК за пет години. Работи се по изискванията на добрата медицинска практика и се покрива III ниво на компетентност.