Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Ортопедия и травматология / За Катедра по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия

За Катедра по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия

Катедрата предлага най-съвременна диагностична, лечебна и хирургична помощ в областта на ортопедията, травматология и реконструктивната хирургия. Тук се извършват и интензивна учебно-преподавателска и научноизследователска дейност.

Научната дейност на клиниката се изразява в разработки в сферата на ендопротезирането на големи стави, съвременните методи за лечение на счупванията на костите на горния и долния крайник и таза, проучвания по характера и лечението на военновременните травми на опорно-двигателния апарат.

Специалистите от катедрата участват регулярно в европейските и световните ортопедични форуми, а също и във военномедицински научни конференции. Катедрата е база за следдипломна специализация на лекари и сестри. Ежегодно се провеждат различни курсове за обучение на специалисти ортопеди и на лекари-специализанти.

В състава на катедрата влизат - Клиника по ортопедия и травматология, Клиника по ендоскопска травматология и самостоятелни отделения по ендопротезиране, септична хирургия, пластична, естетична хирургия и изгаряния, орална, лицева и лицево-челюстна хирургия.