Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Ортопедия и травматология / Клиника по ортопедична травматология

Клиника по ортопедична травматология

Дейността на клиниката обхваща целия спектър на ортопедията и травматологията, без случаи при деца. В клиниката се прилагат най-съвременни методики за диагностика и оперативно лечение при счупвания на костите на крайниците и таза. Лекуват се успешно пациенти, пострадали при битови наранявания, както и при тежки пътно-транспортни произшествия, трудови злополуки и височинни травми.

Клиниката има натрупан голям опит и в областта на операциите по реостеосинтезиране, костна пластика, корекции на придобити деформитети на опорно-двигателния апарат, както и в лечението на тумори на костите и меките тъкани. Клиниката разполага с модерни средства за остеосинтезиране, които намират приложение в целия свят, както и с необходимата съвременна апаратура – рентгенови апарати, ехографски апарат, модерно операционно оборудване. Изпълняват се всички клинични пътеки по специалността „Ортопедия и травматология“.

Доцент д-р Румен Трифонов Златев, д.м.  – Началник на Клиника по ортопедия и травматология
Румен Трифонов Златев е роден на 01.11.1947г. в гр. Враца. Завършва медицина в София (1974г.). Работи като: лекар в поделение в Свищов (1974-1975г.); асистент (1975-1980г.), старши асистент (1980-1983г.) и главен асистент (1983-1987г.) в Катедрата по травматология на ВВМИ; началник отделение (1988-1989г.), заместник-началник (1989-1990г.) и началник на Клиника по травматология (1990-1992г.); началник на Катедра по военнополева травматология (1992-1994г.); заместник-началник на ВМА (1994-1998г.). Началник на ВМА от 1998г. до 2002г. Има призната специалност по ортопедия и травматология. Кандидат на медицинските науки (1989г.), доцент (1991г.). Бригаден генерал от медицинската служба (2000г.). Има над 70 публикации и научни съобщения по проблемите на ортопедията и травматологията, организацията на военното здравеопазване, спешната медицина и др. Член на: Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването (1998-2002г.); Медицинската комисия към ВАК (1999-2003г.) и Специализирания научен съвет по военна медицина към ВАК.

Лекари: