Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Пластична хирургия

Пластична хирургия

Началник на Пластична хирургия

Началник на отделение по пластична хирургия

Полк. доц. Владимир Василев Василев


Повече за Началник на отделение по пластична хирургия

За Пластична хирургия

 • Дейности:

  Отделението е съставна част на Многопрофилната болница на ВМА, в гр. София.

  Разполага с възможности  за консултации от всички медицински специалности на най-високо професионално ниво и по всяко време на денонощието. Отделението разполага  с 10 високо технологично обзаведени VIP-стаи с климатизация.Всички болнични стаи са предимно с 1 или 2 легла и разполагат със санитарен възел.

  Има 24-часово мониториране на пациентите и 24-часово обслужване от хирурзи, с възможност за операция и реоперация. Наблюдението се извършва от опитен медицински персонал, което допринася за намаляване на болката по време на болничния престой, а процедурите да се извършват с оптимизиран болничен престой.

  Отделението по Пластично-реконструктивна, естетична хирургия и изгаряния, което извършва следните дейности:
  • Лечебно-диагностична
  • Учебно-преподавателска
  • Научно-изследователска
  • Трудово-експертна
  • Пълната гама на естетичната хирургия
   

 • Отделението има сключен договор с НЗОК по клинични пътеки:

  Отделението има сключен договор с НЗОК по клинични пътеки:
   
  • КП № 167 Опертивни процедури при хрении при лица над 10 г.
  • КП №180 Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия.
  • КП №184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение.
  • КП № 185 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
  • КП № 186 Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния.
  • КП №260 Хирургично лечение в л.ч.о. с голям обем на сложност.
  • КП №261 Хирургично лечение в л.ч.о. със среден обем на сложност.
  • КП №280 Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5% от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности.
  • КП №281 Хирургично лечение на необширни изгаряния с площ от 1% до 19% , с хирургични интервенции.
  • КП №283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури /измръзване/
  • КП №284 Оперативно лечение на посрледствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан
  • КП №285 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество,налагащи пластично възстановяване
   

 • Специфични услуги, които предлага отделението:

  Отделението разполага с най-модерен сграден фонд и апаратура, спомагаща за качествено изпълняване на услугите. 
   
  В отделението се прилага лечение на кожни тумори с Mohs-микрографска хирургия. Това е методът с най-висок процент на излекуване при хирургичното лечение на  злокачествени тумори, с максимален следоперативен функционален и естетичен резултат.
   
  Отделението е специализирано в лечението на трудно зарастващи рани от различно естество, с отлични резултати. 
   
  С успех се прилагат иновативните методи при лечението на малки и средни изгаряния.
   
  В отделението се лекуват всички последици от травми и изгаряния. 
   
  Отделението извършва и пълната гама на естетичната хирургия. 
   
   
  Естетични хирургични процедури:
   
  Хирургия на лице:
  Форхед лифт
  Митфейслифт
  Цервикофациален лифтинг
  Блефаропластика (стандартна и трансконюнктивална)
   
  Ринопластика
  -  реконструктивна
  -  корективна
   
  Реконструктивни операции на лице
  -  Поставяне на импланти в лице 
  -  Аурикулопласика (естетична и реконструктивна)
   
  Хирургия на тяло:
  -  увеличеване, намаляване,склуптуриране и реконструкция на бюст
  -  лифтинг на бюст в т.ч. с или без импланти - увеличаването на бюстта се прави
  със силиконови импланти по избор на пациента
  -  ареолопластика /раундблок/
   
  Хирургия на мъжката гърда /лечение при гинекомастия
   
  Липосукция и липофилинг
   
  Абдоминопластика, мини абдоминопласика
   
  Липектомии
   
  Лифтинг на бедра и предмишници
   
  Аугментация на подбедрици със силиконов имплант
   

 • Специфични услуги, които предлага отделение по ЛЧХ:

  ЛЧХ отделение, извършва амбулаторно и стационарно лечение на хирургични заболявания в лицево-челюстната област:
   
  Отстраняване на зъби и корени при болни с придружаващи заболявания(алергии, кръвни, сърдечно съдови и други).
  Отстраняване на непълно пробили – ретинирани (задържани в костта ) или неправилно разположени зъби.
  Разкриване на коронката на ретинирани зъби по ортодонтски показания за лечение.
  Операция за отстраняване на чуждо тяло - пломбировъчен материал от около зъбните тъкани.
  Хирургично лечение на  пародонталните (околозъбните) заболявания-мукогингивална ( лигавична ) хирургия  и костни присадки.
   
  В отделението се провежда лечение и на:
  • Абсцеси  и флегмони от зъбен и незъбен произход
  • Заболяванията на лимфните възли и съдове
  • Кисти в челюстните кости и меките тъкани
  • Остеомиелити на челюстните и лицевите кости
  • Одонтогенни( свързани със зъбите) максиларни синуити
  • Предпротетична подготовка на протезното поле-интервенции  върху меките тъкани и челюстните кости
  • Заболявания на лицевите нерви
  • Болестите на слюнчените жлези
  • Болести на долночелюстната става
  • Травми в устната кухина и лицево-челюстната област
  • Предтуморни зaболявания на устнитe и устната лигавица
  • Туморни заболявания на  устната кухина, лицево-челюстната и шийната области
  • Вродени цепнатинни дефекти на устните и небцето
  • Ортогнатична хирургия (коригиращи операции върху челюстните кости
  • Корекция на челюстни деформации - по класическите оперативни методи
  • Дистракционна остеогенеза.
  • Пластично-възстановителна  лицево-челюстна хирургия
  • Орална хирургия - зъбна имплантология, костозаместващи процедури (предоперативна костна аугментация), синус лифт- открит, закрит и сплит ридж техники, алвеоларни дистрактори, пластична пародонтална хирургия
   
   
  ·         използва се апарат за ултразвукова хирургия- тунелни техники; последни новости в лечението на бруксизъм (стискане и скърцане със зъби), работа с имплантологични системи SIP, ISOMED, ANKYLOS, ANTHOGIR.
   
  Отделението разполага с комплект за пластинкова отеосинтеза със заключващи се винтове на  швейцарската фирма ” Synthes ”, както и пълен набор на разтегателни винтове за дистракционна остеогенеза  (образуване на нова кост чрез разтягане на съществуващата)  на ” KLS  MARTIN Group”. В ход е подготовката за въвеждане на лазерна хирургия на съдови и други тумори на устни, език и други локализации в лицево-челюстната област. Този метод е по-малко инвазивен и особено ефективен при лечението на  тези заболявания, тъй като поради способността на лазерната енергия да се  поглъща в тъканите около тумора, изрязването в здрави граници се намалява около 4 пъти.Този подход не само е по-абластичен от класическите методи, но и дава възможност да се съхранят значителна част от съседните на тумора тъкани,  в резултат на което лечебният процес се оптимизира като цяло. Предстои въвеждането на ендоскопски асистирана техника с интраорален достъп при оперативно лечение на фрактури в ставните израстъци на долната челюст, при диагностика и лечението на  фрактури в областта на пода на орбитата, както и  лечението на однтогенни максиларни синуити. Предстои организиране на видео наблюдение от операционната в семинарната зала в реално време, с оглед  обучението на специализантите.

 • Апаратура, с която разполага отделението:

  Отделението по изгаряния, пластична, реконструктивна и естетична хирургия към ВМА-София, е място, където намират поприще всички иновативни технологии в пластичната и естетичната хирургия и това го прави като място, където най-съвременните авангардни технологии се превръщат в реалност.
   
  Отделението разполага с модерно обзаведена хирургична зала и хирургичен инструментаруим.

  Прилагат се иновативни технологии, усвоени от специалистите работещи в него, специализирали в страни като Франция, Белгия, Испания, Израел и др.

  В отделението работят двама доктори на науките.В отделението се обучават специализанти по Пластична хирургия и докторанти по различни теми свързани с пластичната хирургия.
   

 • Отделението поддържа професионални взаимоотношения с::

  Отделението колаборира пряко с всички специализирани клиники в състава на ВМА, предлага следоперативна рехабилитация и санаториално лечение.
   
  Осъществава се и колаборация с всички профилни клиники в страната и водещи клиники по пластична хирургия в чужбина.
   

 • Персонал:

  Полк. доц. д-р Владимир Василев Василев д.м. - Началник на Отделение по пластична, естетична хирургия и изгаряния.
   
  Лекари:
   
  д-р Христо Емилов Лозанов, д.м.
   
  Медцински сестри:
   
  Старша медицинска сестра - Моника Петкова
  Виктория Димитрова Димитрова
   

 • Научно-изследователска дейност:

  Трима от лекарите в отделението по ОЧЛЧХ работят по следните дисертационни трудове:

  • 1.Приложения на богата на тромбоцити плазма в оралната хирургия, която е пред финализиране.
  • 2.Лазерно асистирана хирургия
  • 3.Организационни аспекти на хирургичната стоматологична санация в структурите на въоражените сили на Република България

 • Учебно-преподавателска дейност:

  В отделението работят двама доктори на науките и се обучават специализанти по Пластична хирургия, както и докторанти по различни теми, свързани с пластичната хирургия.
   
  За обучение на студентите и специализиращите лекари на разположение на клиниката е конферентна зала с 20 места, оборудвана с най-модерна мултимедийна апаратура.

  Условията са на високо европейско ниво и отговарят на световните стандарти.