Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Операционен център / Контакти с други лечебни заведения и учебна дейност

Контакти с други лечебни заведения и учебна дейност

Установени са и се поддържат редовни контакти със сродни структури в страната и редица държави. Осъществява се обучение на стажант лекари, клинични ординатори, докторанти, следдипломно обучение на специалисти с висше образование в системата на здравеопазването; следдипломна квалификация на висш и среден медицински състав от здравната мрежа на страната, курсове за преквалификация на медицински в операционни сестри, преддипломен стаж към МУ.