Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Операционен център / Апаратура, с която разполага

Апаратура, с която разполага

Операционният център разполага с двадесет операционни зали, с най-съвременното оборудване, съгласно стандартите за окомплектоване на хирургическите зали за извършване на високоспециализирани оперативни намеси: