Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Операционен център

Операционен център

Началник на Операционен център

Началник “Операционен център”

Полк. д-р Владимир Васев Даскалов д.м.


Повече за Началник “Операционен център”

За Операционен център

 • Основни дейности, които извършва:

  Осъществяват се съгласно стандартите по хирургия. И според своя обем биват малки, средни, голями (сложни) и високо специализирани (много сложни) оперативни намеси.

 • Специфични услуги, които предлага в областта на:

  • Гръдна хирургия,
  • Съдова хирургия,
  • Коремна (висцерална) хирургия,
  • Чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия,
  • Пластична, реконструктивна и естетична хирургия,
  • Лицево-челюстна хирургия,
  • Неврохирургия,
  • Обща урология,
  • Ендоурология,
  • Ортопедия и травматология,
  • Гинекология,
  • Ушни, носни и гърлени болести.

 • Апаратура, с която разполага:

  Операционният център разполага с двадесет операционни зали, с най-съвременното оборудване, съгласно стандартите за окомплектоване на хирургическите зали за извършване на високоспециализирани оперативни намеси:
  • Съвременен хирургически инструментариум, операционни маси и лампи,
  • Най-съвременната апаратура, на водещи фирми в бранша, за анестезия, аналгезия и мониторинг на пациенти,
  • Апарати за хемостаза и лигиране – “LigaSure”,
  • “Фибринотерм” на “Baxter” за слепване на тъкани,
  • Ултразвукови, аргонови, би- и монополярни високочестотни електроскалпели за конвенционална, торако и лапароскопска хирургия,
  • Система за медиастиноскопска хирургия,
  • Системи за лапароскопска и торакоскопска хирургия,
  • “Невронавигатор” за неврохирургични интервенции,
  • “Life optics-Varioscopе “- оптична система за детайлизиране на оперативното поле,
  • Трансуретрален резектор “ Olympus”
  • Лазерен апарат на LUMENIS VersaPulse PowerSuite,
  • Флексибилен холедоходуоденоскоп „Storz”,
  • “Versaget” – система за почистване на некротични рани,
  • Вградена видеосистема позволяваща наблюдение и контрол на оперативната дейност, с възможности за обучение и “онлайн” консултации,
  • Архивираща система с възможности за пренос на данни.

 • Контакти с други лечебни заведения и учебна дейност:

  Установени са и се поддържат редовни контакти със сродни структури в страната и редица държави. Осъществява се обучение на стажант лекари, клинични ординатори, докторанти, следдипломно обучение на специалисти с висше образование в системата на здравеопазването; следдипломна квалификация на висш и среден медицински състав от здравната мрежа на страната, курсове за преквалификация на медицински в операционни сестри, преддипломен стаж към МУ.

 • Медицински специалисти които работят в звеното:

  Хабилитирани специалисти, лекари и операционни медицински сестри с богат опит, квалификация и познания в областта на хирургията.