Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Офталмология / Медицинска апаратура

Медицинска апаратура

1.Операционен микроскоп с възможности за всички микрохирургични оперативни интервенции на преден и заден очен сегмент.
 
2.Апаратура за хирургично отстраняване на лещата с възможности за ултразвукова факоемулсификация с апарати на Legacy, Infinity, Accurus.
 
3.Апаратура за предна и задна витректомия с апарати на Legacy, Infinity, Accurus.
 
4.Диоден лазер /670 nm/ с възможности за лазер терапия на всички видове дегенеративни и съдови заболявания на окото.
 
5.Nd:YAG- лазер /1064 nm/ за извършване на капсулотомия.
 
6.Автоматичен периметър.
 
7.Безконтактен тонометър.
 
8.Ендолазер.
 
9.Индиректна офталмоскопия.
 
10.За нуждите на трудовата и военнолекарска експертиза единствено в страната се прилага метода за обективна визуметрия по Гюнтер. Едновременно с това се прилага компютърна авторефрактометрия и никтометрия.