Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Офталмология

Офталмология

Началник на Офталмология

Началник клиника от 2003 г.

Полк. проф. Лъчезар Георгиев Войнов


Повече за Началник клиника от 2003 г.

За Офталмология

 • Визия:

  Клиниката по очни болести е създадена преди повече от четиридесет години, като до днес през нея са преминали на специализация и са обучени над 50 специалисти по очни болести. Разполага със съвременна диагностична апаратура и прилага всички съвременни диагностични и лечебни методи. 

  Лечебната дейност на клиниката е свързана с:

  • Профилактика и лечение на всички социално значими очни заболявания
  • Хирургично и микрохирургично лечение на очите
  • Експертиза на очните заболявания; Военномедицинска експертиза.
  • Оказване на спешна специализирана офталмологична помощ.

 • Основни дейности:

  Основните дейности на клиниката по Очни болести са свързани с:

  • Катаракта - хирургично лечение, факоемулсификация с ултразвук, Verion  асистирана факохирургия
  • Глаукома – терапевтично и хирургично лечение.
  • Хирургия на ретината
  • Лазерна терапия при диабет
  • Пластична хирургия на клепачите
  • Възпалителни и дегенеративни заболявания на окото

 • Медицински специалисти:

  Началник Клиника по Очни болести - Доц. Лъчезар Войнов, д.м
  Специализира Очни болести и хирургия в гр. Есен, Германия.
  Научна степен – Доктор.
  Приноси в развитието на диагностичните методи и съвременните хирургични техники в офталмологията в областта на предно и задносегметна офталмохирургия.
  Международни изяви – ежегодно участие в специализирани европейски и световни офталмологични форуми.
  Член на :Българско дружество по офталмолгия и председател на Софийското офталмологично дружество; Съюза на офталмолозите в България; Българско научно сдружение по военна медицина; Американска академия по офталмология; Европейска асоциация на катаракталните хирурзи; Европейска глаукомна асоциация.

  Д-р Неделчо Горчев - Началник Очно травматологично отделение.
  Подполковник  д-р Николай  Николов - Началник Общо офталмологично отделение.
  Д-р Христина Видинова,д.м - Главен Асистент.

  Лекари ординатори:

  Д-р Лидия Щилянова
  Д-р Стефка Вълчинова
  Д-р Валя Кавракирова

 • Медицинска апаратура:

  1.Операционен микроскоп с възможности за всички микрохирургични оперативни интервенции на преден и заден очен сегмент.
   
  2.Апаратура за хирургично отстраняване на лещата с възможности за ултразвукова факоемулсификация с апарати на Legacy, Infinity, Accurus.
   
  3.Апаратура за предна и задна витректомия с апарати на Legacy, Infinity, Accurus.
   
  4.Диоден лазер /670 nm/ с възможности за лазер терапия на всички видове дегенеративни и съдови заболявания на окото.
   
  5.Nd:YAG- лазер /1064 nm/ за извършване на капсулотомия.
   
  6.Автоматичен периметър.
   
  7.Безконтактен тонометър.
   
  8.Ендолазер.
   
  9.Индиректна офталмоскопия.
   
  10.За нуждите на трудовата и военнолекарска експертиза единствено в страната се прилага метода за обективна визуметрия по Гюнтер. Едновременно с това се прилага компютърна авторефрактометрия и никтометрия.

 • Прием на пациенти:

  Военнослужещите и офицерите от резерва се лекуват, заплащайки само потребителска такса от /3/ три лева на ден. Ветераните от войната /УОВ/ не заплащат никакви такси.
   
  Клиниката приема цивилни пациенти от цялата страна по медицински индикации срещу заплащане.
   
  Приемат се пациенти по клинични пътеки №47 /екстракапсуларна екстракция на катаракта/, №48 /факоемулсификация/ и №49 /оперативно лечение на глаукома.

 • Научно-изследователска дейност:

  Дисертации:

  1. Л. Войнов, “Диагностични възможности и характеристики на субретинната течност при регматогенно отлепване на ретината” 2002.
  2. Х. Видинова “Електронно-микроскопски и имунохистохимични проучвания на витрео-ретинните взаимоотношения в норма и патологични състояния. Пролиферативна витреоретинопатия” 2003.

  Научни публикации в България:

  Научните публикации  в български списания за периода от 2005-2015 год.  са повече от 70 . По-важните от които са:
  1. Л. Войнов, Н. Горчев, В. Кавракирова, П.Цветков, Н. Петров.Първична хирургична обработка на перфорации на очната ябълка. /Военна медицина, бр.1.2004.
  2. Л. Войнов, В. Цветков, К. Генов. Диференциална диагноза и поведение при синдрома “червено око”. Мединфо бр.1, 2 004.
  3. Х. Видинова, Гугучкова- Янчулева П. OCT-Rtvue при диагностиката и терапията на  различни форми на Макулната дегенерация свързана с възрастта (МДСВ) // Български офталмологичен преглед, 2008, брой 3, 26-31.
  4.Х. Видинова, Войнов Л.  Нови предизвикателства в диагностиката и терапията на глаукомата./Medinfo 2011,61-67.

  Научни публикации в чужбина:

  Общите научни публикации  в чужбина  са  21, от които:
  1. VIDINOVA,C., Voinov, L., Vidinov ,N. Ultrastrukturelle Veränderungen in der Struktur epiretinaler Membranen bei PVR- Anspruch und Wirklichkeit// Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 2005,  Band 222, p. 568-571.
  2.  VIDINOVA,C., Voinov, L.”Ultrastructural and immunohistochemical studies of fibronectin in patients with perforative injury of the eye”// Balkan Military Medical Review 2006, Book 1.
  3.  VIDINOVA C, P. Guguchkova:” Fundusautofluoreszenz bei der trockenen Form der altersbedingten Makuladegeneration- Bedeutung für die Prognoze“// Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 2013, Band 230, p. 1135-1141.

  Участия в конгреси и конференции:
  Общият брой на участията в конгреси и конференци е около 80 за  периода от 2005 год.

  1. Л. Войнов, В. Кавракирова,Л. Щилянова. Хроничен пансинуит като причина за монокуларен екзофталм. Описание на клиничен случай.  Втора национална конференция тумори на окото, 18-19 април, Плевен.
  2. Л. Войнов, Х. Видинова, П. Гугучкова. Автофлуоресценцията при  диагностиката на сухата  и влажна форма на  МДСВ. XXX  Конференция Новости в Офталмологията.29-30 .11.2013 , София.
  3. L. Voinov, Ch. Vidinova. Evaluation of changes and monitoring of progression in patients with glaucoma.18 Congress of BMMC, 22-26  May, Istanbul, Turkey.
  4. Vidinova C., Guguchkova P. Ganglion cell complex map in detecting early glaucoma. 111 DOG Congress, 19-22 September, Berlin. ( Travel Grant).

 • Учебно-преподавателска работа:

  Специализанти и докторанти:

  Клиниката е база за специализация на специализанти, като през нея до днешни дни са преминали на специализация и са обучени над 50 специалисти по очни болести. В момента  в клиниката на обучение има 3 специализанти по офталмология.
  Доц. Войнов е предеседател на изпитната комисия за държавен изпит за специалност по Очни болести.
  От 2010 година клиниката е акредитирана за обучение на докторанти по Офталмология, като успешно защитили досега са двама-подп. д-р Калайджиев и д-р Газепов.
  В момента имаме 1 редовен докторант и 2-ма свободни докторанти.

  Курсове и високоспециализирани дейности:

  Преподавателите в клиниката доц. Войнов и д-р Видинова провеждат ежегодно курсове за повишаване следдипломната квалификация по следните теми:
  1.Основи на факохирургията с ултразвук. Основни принципи на факоемулсификацията. Wet Lab.
  2.Обучение за работа са апарати за факоемулсификация.
  3.Глаукоми-диагностика, терапия, проследяване.
  4.Здравни грижи при болни с глаукома.
  5.Принципи на лазертерапията в офталмологията. Лазери при периферни дегенерации и диабетна ретинопатия.

  Извършва се обучение по следните високоспециализирани дейности в Офталмологията:

  Флуоресцеинова ангиография.
  Лазери в офталмологията.
  Факоемулсификация-принципи, техники, апаратура.
  А и В ехография.