Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Обща урология / Апаратура, с която разполага

Апаратура, с която разполага

Ро апарат “Simens” с две работни места
Литотриптер “Lithostar “ на фирма “Siеmens”
Ехографски апарат “Bruliker
Ехографски апарат A loka, с възможности да трансабдоминална
И трансректална ехография и доплерсонография
Апаратура за лазерна хирургия на фирма Lumenis –Versa Pulse –Power Suite
Уретерореноскопи
Нефроскопи
Уретеротом
Резектоскопи
Уретротоми
Урофлоуметър